Kiedy i dla kogo będą wakacje kredytowe w 2024 r. Jak będą wyglądały? Wszystko co wiadomo na temat wakacji kredytowych znajdziesz w tym artykule, który zawiera wszelkie informacje od momentu uruchomienia wakacji kredytowych po raz pierwszy w 2022 r.

sejm uchwalił projekt wakacji kredytowych. Zostały jednak nałożone ograniczenia t.j. kryterium dochodowe.

wakacji kredytowych 2024 będą mogły skorzystać:

 • Osoby, których kredyt nie przekracza 1,2 mln zł,
 • Drugi warunek:

Ustawa wejdzie w życie od 1 czerwca 2024 roku. W związku z tym, kredytobiorcy będą mieli możliwość dwukrotnego zawieszenia spłaty rat: pierwszy raz między 1 czerwca a 31 sierpnia, a drugi raz między 1 września a 31 grudnia.

 • 1 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – możesz zawiesić spłatę 2 rat,
 • 1 września – 31 grudnia 2024 r. – możesz ponownie zawiesić spłatę 2 rat.
Czy banki będą chciały zrekompensować sobie „wakacje kredytowe 2024” zwiększając koszty usług. Ostatnio zostały zapowiedziane podwyżki w BNP Paribas, a w mBanku droższe będą wypłaty gotówki. Trzymam rękę na pulsie.

Wpis zostanie zaktualizowany, jak tylko pojawią się nowe informacje.

Wakacje kredytowe to jedna z propozycji pomocy dla osób spłacających złotowe kredyty hipoteczne. Ma on na celu wsparcie finansowe osób, które ze względu na rosnącą inflację mają trudności ze spłatą rat zaciągniętego kredytu.

Są one jednym z 3 elementów programu wspierania kredytobiorców obejmujących:

 • wspomniane wakacje kredytowe dla szerokiej grupy kredytobiorców
 • zwiększenie budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 • ustanowienie nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego WIBOR.


Zacznijmy jednak od źródła problemu.

Wzrost stóp procentowych

Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje informacje o poziomie inflacji w Polsce. W 2023 inflacja przekroczyła 10%, a w maju 2023 wyniosła aż 13%. Docelowo powinna wynosić około 2,5%, bo przyjmuje się, że taki poziom jest stabilny i nie zagraża gospodarce.

Nie będę wchodził w analizowanie mechanizmów rynkowych, przytoczę jedynie prostą zależność.

zbyt wysoka inflacja = konieczność wzrostu stóp procentowych

Rosnące stopy procentowe są natomiast kłopotem dla osób spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem, które składa się z dwóch elementów:

 • marży banku, czyli wynagrodzenia banku za udzielenie kredytu,
 • wskaźnika WIBOR – najczęściej 3 lub 6-miesięcznego (3M, 6M).

Wysokość stawki WIBOR zmienia się, gdy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zmienia stopy referencyjne NBP. Gdy stopy rosną, rośnie też WIBOR, a razem z nim rata kredytu.

Aby lepiej zobrazować jak mocno raty poszły w górę posłużę się konkretnymi liczbami (na przykładzie wyliczeń rat dokonanych przez portal totalmoney.pl).

Na początku grudnia 2021 stopa referencyjna wynosiła 1,75%, a na początku maja 2023 było to już 6,75%.

Załóżmy, że spłacamy kredyt hipoteczny w PKO:

 • 330 tys. zł
 • na 25 lat
 • marża to 2,3%

Jak wzrastała rata takiego kredytu:

 • październik 2021 – 1 564,90 zł,
 • grudzień 2021 – 1 866,23 zł,
 • luty 2022 – 2 074,06 zł,
 • maj 2022 – 2 668,38 zł.

W ciągu 7 miesięcy rata kredytu wzrosła aż o 1103,48 zł, czyli o 70%! Tak duża podwyżka spowodowała problemy ze spłatą części kredytów. Odpowiedzią na te trudności ma być przytoczony na wstępie 3-punktowy plan, obejmujący m.in. wakacje kredytowe

Dla kogo wakacje kredytowe 2024?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na osiem miesięcy. Termin na spłatę ma być przesunięty bez dodatkowych odsetek.

Po raz pierwszy możliwość przysługiwała w wybranych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału 2022 oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku.

Nie każdy, kto posiada kredyt hipoteczny mógł skorzystać z wakacji kredytowych! Wg planów jest on dla tych kredytobiorców:

 • którzy zaciągnęli pożyczkę w PLN
 • na własne cele mieszkaniowe (odpadają wszystkie kredyty konsumenckie i inwestycyjne)

Wakacje kredytowe 2024 – jak obliczyć kryterium dochodowe?

 1. Na początek zsumuj dochody wszystkich osób w gospodarstwie domowym za każdy z trzech ostatnich miesięcy. Każdy miesiąc rozpatruj osobno.
 2. Następnie, dla każdego z tych miesięcy, oblicz stosunek miesięcznej raty kredytu do całkowitego dochodu. W naszym przypadku, stosunek ten wyniesie 3500 zł podzielone przez 10 000 zł.
 3. Po obliczeniu tego stosunku dla każdego z trzech miesięcy, oblicz średnią z tych trzech wartości, aby uzyskać reprezentatywny stosunek dla całego okresu.
 4. PRZYKŁAD:

  Po obliczeniu stosunku raty do dochodu dla każdego z trzech miesięcy (w naszym przypadku, załóżmy że otrzymaliśmy wartości 35%, 35% oraz 30% dla kolejnych miesięcy), następuje obliczenie średniej arytmetycznej z tych trzech wartości. W tym celu sumujemy procenty: 35% + 35% + 30%, co daje łącznie 100%, a następnie dzielimy tę sumę przez 3, aby uzyskać średnią.

  W naszym przykładzie średnia ta wyniesie:
  (35% +35% +30%) / 3 =. 33.33%

 5. Jeżeli średnia, która w tym przypadku wynosi 33.33%, przekracza ustalony próg (np. 30%), oznacza to, że stosunek obciążenia ratami kredytowymi do dochodów gospodarstwa domowego jest zbyt wysoki. W takiej sytuacji osoba może być uprawniona do skorzystania z rozwiązań pomocowych, takich jak wakacje kredytowe w 2024 roku, mających na celu zmniejszenie finansowego obciążenia.

Umowy kredytowe muszą być zawarte przed 1 lipca 2022 r, a termin zakończenia spłaty nie może być krótszy niż 6 miesiące. Wakacje kredytowe nie przysługują osobom spłacającym kredyty walutowe.

Kontrowersje w sektorze bankowym wzbudza fakt, że zaproponowane rozwiązanie ma być dostępne dla wszystkich kredytobiorców, posiadających zadłużenie hipoteczne w PLN. Bankowcy szacują, że koszty (a raczej zmniejszenie zysków), które musiałby ponieść sektor bankowych sięgną od 8 mld do nawet 20 mld zł.

Dlatego związek Banków Polskich (ZBP) mówi wprost, że jedynie osoby mające realne problemy finansowe powinny mieć możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu. I otwarcie krytykuje planowaną powszechną dostępność tego rozwiązania, sugerując że dostęp do wakacji kredytowych powinny mieć osoby, które na spłatę kredytu przeznaczają 40-50% miesięcznych zarobków.

Jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie dostępności wakacji kredytowych? Jak tylko ustawa wejdzie w życie artykuł zostanie zaktualizowany.
Bank
Od kiedy dostępne wakacje kredytowe?
Wartość kredytów udzielonych w 1 kw. 2022
Aktualna oferta
1 Santander BP 29 lipca 2022 2,89 mld sprawdź
2 ING Bank Śląski 29 lipca 2022 2,88 mld sprawdź
3 PKO BP 29 lipca 2022 2,6 mld sprawdź
4 mBank 29 lipca 2022 2,49 mld sprawdź
5 Bank Millennium 1 sierpnia 2022 1,72 mld sprawdź
6 BNP Paribas 29 lipca 2022 1,6 mld sprawdź
7 Bank Pekao 29 lipca 2022 1,49 mld sprawdź
8 Alior Bank 29 lipca 2022 0,67 mld sprawdź
9 Credit Agricole brak danych brak danych sprawdź
10 BOŚ Bank brak danych 14 mln sprawdź
11 Bank Pocztowy brak danych 6 mln sprawdź

Czy opłaca się skorzystać z wakacji kredytowych?

Oczywiście, że tak. Mimo, że jest to „tylko” przesunięcie rat na koniec okresu kredytowania, to środki, które w ten sposób zaoszczędzisz, możesz przeznaczyć na nadpłatę kredytu (i zmniejszenie raty) lub zwiększenie własnej poduszki bezpieczeństwa (na przykład skorzystanie z wybranej oferty z rankingu lokat).

Jedyną wątpliwość stanowi to, w jaki sposób wakacje kredytowe zostaną zaprezentowane w BIKu – co może teoretycznie rzutować na zaciąganie przyszłych zobowiązań. Będę na ten temat jeszcze pisał!

Kiedy ruszą wakacje kredytowe?

Pomoc dla kredytobiorców w formie wakacji kredytowych uruchomiona zostanie w 2024 roku. Jest taka wola polityczna, ale brak więcej szczegółów.

Wdrożenie nowych rozwiązań ma się odbywać zgodnie z projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który jest obecnie na etapie podpisu u prezydenta.

Wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek?

Po pierwsze wniosek musi zawierać informację o okresach na który zostanie zawieszona spłata. Należy oświadczyć, że dom lub mieszkanie jest przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie można wziąć wakacji kredytowych na wynajmowaną nieruchomość.

Na wniosku będzie zawarta klauzula „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Z kolei bank będzie miał 21 dni na potwierdzenie przyjęcia złożonego wniosku, choć samo zawieszenie ma być dostępne już od pierwszego dnia po złożeniu.

Alior Bank – wakacje kredytowe

Alior Bank umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek można złożyć od 29 lipca.
W bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawy → Dyspozycje, opinie i potwierdzenia

Bank Millennium – wakacje kredytowe

Bank Millennium umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek można złożyć od 1 sierpnia.

W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Bank Pekao SA – wakacje kredytowe

Bank Pekao umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe od 29 lipca.

Wniosek znajdziesz w bankowości internetowej Pekao24, w aplikacji mobilnej PeoPay albo możesz go złożyć bezpośrednio w oddziale Banku Pekao. W jaki sposób?

W Pekao24 wakacje kredytowe znajdziesz pod pozycją „Zawieszenie spłaty kredytu (z dopiskiem Rozwiązanie ustawowe dla klientów posiadających Kredyt Hipoteczny w PLN zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.)

Decyzja o przyznaniu zostanie przekazana elektronicznie. Dla osób niekorzystających z Pekao24 jest też możliwość złożenia wniosku w oddziale banku. Wówczas bank informuje o decyzji drogą telefoniczną.

Krok po kroku:

 • Logowanie do serwisu bankowości elektronicznej Pekao24
 • Wykonanie instrukcji przesłanej na skrzynkę pocztową lub na konto w bankowości elektronicznej – po kontakcie z bankiem.
 • Wypełnienie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytów lub pożyczki w Pekao SA. Należy podać długość okresu zawieszenia.
 • Weryfikacja wniosku przez bank i oczekiwanie na decyzję o odroczeniu spłaty kredytu przez Pekao SA.

Tak w skrócie wygląda wniosek o wakacje kredytowe w Pekao S.A.

BNP Paribas – wakacje kredytowe

BNP Paribas umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek można złożyć od 29 lipca.

Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski → Wniosek o wakacje kredytowe

BOŚ Bank – wakacje kredytowe

BOŚ Bank umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Zaloguj się do bankowości internetowej i w sekcji „Wnioski” wybierz „Wakacje kredytowe 2024”.

Citi Handlowy – wakacje kredytowe

Citi Bank umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe.

Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online
Kliknij „Kontakt” -> „Napisz nową wiadomość”
Wybierz „Zapytania”-> „Karty kredytowe/produkty kredytowe” -> „Wakacje kredytowe lub problemy ze spłatą”
W oknie „Wpisz wiadomość”:
Wskaż nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone,
Wskaż wnioskowany okres zawieszenia umowy ( maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),

Wpisz oświadczenia o poniższej treści:

Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Kliknij „Prześlij”

Credit Agricole – wakacje kredytowe

Credit Agricole umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe.
Udostępnił w tym celu specjalny formularz https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=311121

ING Bank Śląski – wakacje kredytowe

ING umożliwiał złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek będzie można złożyć od 29 lipca. Według informacji ze strony banku wnioski trzeba będzie składać na każdy miesiąc wakacji oddzielnie.

wakacje-kredytowe-ing

Po zalogowaniu do Moje ING wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

mBank – wakacje kredytowe

mBank umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek można złożyć od 29 lipca.

Zaloguj się na swoje konto w zakładce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > W wyszukiwarce wpisz „Wsparcie w spłacie kredytów”.

PKO BP – wakacje kredytowe

PKO BP umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek można złożyć od 29 lipca.

W przypadku wniosków złożonych pomiędzy 29 a 31 lipca okres zawieszenia również rozpoczyna się 1 sierpnia. Jeżeli rata pobiera się pierwszego dnia miesiąca i klient chciałby skorzystać z ustawowych wakacji jeszcze w sierpniu, wystarczy, że złoży wniosek 1 sierpnia.

Jak złożysz wniosek w iPKO?

 • W serwisie iPKO wybierz: Moje sprawy → Dyspozycje i zaświadczenia → Nowa dyspozycja
 • Następnie przejdź do Kredyty hipoteczne → Rządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2024)
 • Na kolejnej stronie wybierz odpowiedni kredyt. Zdecyduj, jak mamy Cię powiadomić o zawieszeniu spłaty

A co jeśli złożymy wniosek później?

Jeżeli rata kredytu pobierana jest 1 sierpnia, a klient złoży wniosek po terminie pobrania raty, czyli 2 sierpnia, wtedy zawieszona zostanie spłata kredytu po 2 sierpnia, co oznacza, że dopiero rata płatna 1 września nie zostanie pobrana

Bank Pocztowy- wakacje kredytowe

Bank Pocztowy umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe.

Santander Bank Polska – wakacje kredytowe

Santander Bank Polska umożliwia złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Wniosek można złożyć od 29 lipca.

Przykład
Jeśli płatność raty kredytu przypada na 20 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty można złożyć do 20 sierpnia.

Wniosek o wakacje kredytowe Santander można złożyć na razie na jeden miesiąc (sierpień). Na wrzesień wniosek zostanie udostępniony na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

Ścieżka w bankowości internetowej Santander:

Twoje sprawy -> Kredyt hipoteczny -> Zawieś spłatę kredytu

Banki spółdzielcze – wakacje kredytowe

Banki spółdzielcze umożliwiają złożenie wniosku o wakacje kredytowe.

Kolejnym po wakacjach kredytowych elementem radzenia sobie ze skutkami rosnącej inflacji ma być zwiększenie ilości środków w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Nowe możliwości skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W nowelizacji ustawy znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Maksymalna pomoc została zwiększona z 2 tys. zł do 3 tys. zł, a okres wsparcia wydłużono do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata zostanie rozłożona na 200 rat. Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia może wynieść do 120 tys. zł.

O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Poza tym, wsparcie będzie dostępne, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu hipotecznego, nie przekroczy 2,5-krotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co należy wiedzieć

Fundusz ten dysponuje środkami, które wpłacają kredytodawcy (banki), a kwota zależy od ilości posiadanych przez dany bank kredytów hipotecznych z zaległościami w spłacie przekraczającymi 90 dni. Czyli im więcej jest w danym banku kredytobiorców, którzy zalegają ze spłatą rat dłużej niż 90 dni, tym większą składkę płaci bank. To taka „zachęta”, aby banki realnie szacowały zdolność kredytową swoich klientów.

Aktualnie fundusz dysponuje około 600 milionami złotych, co pozwala mu na wsparcie kilkunastu tysięcy kredytobiorców. Eksperci szacują, że w 2022 roku wpłynie do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w 2023 kolejne 2 mld zł. Te dodatkowe środki pozwolą na udzielenie pomocy nawet ponad 100 tysiącom osób.

Funduszem Wsparcia Kredytobiorców zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może korzystać ze wsparcia funduszu?

Środki z funduszu przeznaczone są na pomoc dla kredytobiorców, którzy:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza (od 1 stycznia 2022 roku):
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty 1.552,00 zł
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – kwoty 1.200,00 zł na osobę

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w banku, który udzielił kredytu.

Jaką pomoc można otrzymać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz udziela zwrotnego wsparcia na spłatę rat kredytu (nie więcej niż 2 tys. zł/mies., przez max. 36 miesięcy) lub zwrotnej pożyczki na uregulowanie zadłużenia po sprzedaży nieruchomości po cenie niższej niż kwota kredytu. W ten sposób można uzyskać wsparcie na max. 72 tys. zł.

Fundusz przekazuje środki bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu.

Otrzymane środki trzeba zwrócić, ale dopiero po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia. Będzie też bonus dla osób, które spłacą wsparcie bez opóźnień.

Zwrot odbywa się w 144 równych ratach (dla maksymalnego wsparcia = 72 tys zł / 144 raty = rata 500 zł), które nie są oprocentowane. Po spłacie 100 rat bez opóźnienia, pozostała część ulega umorzeniu. Można więc uzyskać korzyść w postaci umorzenia (144 – 100) = 44 pełnych rat.

Łączna kwota umorzenia dla maksymalnego wsparcia wynosi: 44 raty * 500 zł = 22 tys zł.

Kto za to wszystko zapłaci?

Każdy z elementów opisanego planu skutkuje pomniejszeniem zysków banków:

 • wakacje kredytowe (brak wpływu odsetek od udzielonych kredytów) mogą oznaczać dla banków uszczuplenie dochodów liczone w miliardach,
 • środki zasilające Fundusz Wsparcia Kredytobiorców również wpłacają banki,

Nie jestem bynajmniej obrońcą banków, ale obserwuję ten rynek od dawna i wszyscy wiemy, że banki lubią pieniądze. Trudno więc przypuszczać, że pokornie pogodzą się z nową sytuacją.

Co mogą zrobić, aby ograniczyć spadek zysków?

Najprostsze sposoby to zwiększenie opłat za konta czy karty kredytowe, ograniczenie oprocentowania depozytów lub podniesienie oprocentowania kredytów. Konkurencja na rynku jest duża, więc banki będą musiały się wykazać ostrożnością, ale zakładam, że zmian należy się spodziewać.

Jak według Ciebie zareagują banki na dodatkowe obciążenia?

Trzymam rękę na pulsie i gdy pojawią się jakieś nowe informacje w sprawie pomocy dla kredytobiorców zamieszczę aktualizację w tym wpisie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na mój Newsletter, aby otrzymywać ważne informacje na temat banków, również o planowanych podwyżkach opłat oraz najlepszych promocjach, gdzie można zgarnąć nawet kilkaset złotych na start.

(Oceń artykuł)
[Głosów: 10 Średnia: 4.5]

Co trzeba zrobić przed zamknięciem konta?

Pobierz mój poradnik i uniknij 7 najpoważniejszych grzechów związanych z zamykaniem konta w banku.

Dołącz do społeczności osób świadomych swoich praw w banku!

O Autorze: Tomasz (admin)

Nie lubię płacić bankom, a na podwyżki opłat mam reakcję alergiczną :). Na blogu przedstawiam jak tych opłat uniknąć lub zupełnie wypowiedzieć umowę rachunku.
Chcesz zamknąć konto lub kartę w innym banku zerknij na listę artykułów.
Szukasz bezpłatnej alternatywy? Zapoznaj się z 
rankingiem najlepszych darmowych kont
.

Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze