W tym wpisie znajdziesz dokładną instrukcję, jak kupić obligacje skarbowe. Przeszedłem tę ścieżkę i jestem miło zaskoczony, bo poszło naprawdę sprawnie. Zanim jednak przejdę do technicznej strony całego procesu, najpierw o samych obligacjach i dlaczego warto się nimi zainteresować.

Aktualizacja:

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa na marzec 2024 roku.

W marcu Ministerstwo Finansów ogłosiło warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Oprocentowanie 3-miesięcznych obligacji stałoprocentowych pozostaje na poziomie 3,00% rocznie, a 3-letnich wzrasta do 6,40%. Nowe oprocentowanie obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,15% dla 1-rocznych i 6,30% dla 2-letnich w pierwszym miesiącu. Dla 4- i 10-letnich, oprocentowanie wyniesie odpowiednio 6,55% i 6,80%.

Obligacje rodzinne 6- i 12-letnie będą oprocentowane na poziomie 6,75% i 7,05% w pierwszym roku. Marże pozostają bez zmian. Oprocentowanie 1- i 2-letnich obligacji zmieniane jest miesięcznie i wynika z sumy stopy referencyjnej NBP i stałej marży (0,00% dla 1-rocznych i 0,50% dla 2-letnich). Obligacje 4- i 10-letnie mają oprocentowanie zmieniane rocznie, oparte na inflacji i marży (1,25% dla 4-letnich, 1,50% dla 10-letnich).

Obligacje dostępne m.in online na stronie www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe oraz w aplikacji PeoPay.

Bezpieczeństwo finansowe

Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że trzeba mieć odłożone pieniądze. Gromadząc oszczędności zapewniasz sobie po prostu poczucie bezpieczeństwa. Nie ma konieczności, aby wpłacać od razu duże kwoty. To przychodzi z czasem. Osobiście wybieram wyłącznie bezpiecznie sposoby inwestowania. Ale zależy mi też, żeby zarobić jak najwięcej. I tu pojawia się trudność.

Jeśli myślisz o długoterminowym inwestowaniu, to na kontach oszczędnościowych lub lokatach napotkasz pewną przeszkodę. Czas ich trwania. Zwykle nie przekracza on 2, 3 czy 6 miesięcy, dla najlepszych ofert. To krótko, bo ciągle trzeba szukać nowych okazji i przelewać pieniądze.

Dlatego warto rozważyć wpłacenie środków na dłuższy okres z dobrym oprocentowaniem. Z możliwością wcześniejszej wypłaty i bez ryzyka utraty wpłaconych środków. Kupując obligacje skarbowe osiągniesz wszystkie te korzyści.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa. Ministerstwo sprzedając obligacje pożycza od nabywcy określoną kwotę. Następnie zwraca ją w umówionym terminie wraz z odsetkami (wykup obligacji).

Po dokonaniu zakupu, nabywca otrzymuje potwierdzenie zawarcia transakcji. A wszystkie nabyte obligacje są rejestrowane w formie elektronicznej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dlatego nawet zgubienie potwierdzenia nie stanowi ryzyka braku wypłaty. Natomiast po śmierci posiadacza zakupione obligacje wchodzą w skład masy spadkowej.

Posiadanie obligacji skarbowych (na podstawie dowodu osobistego) można też potwierdzić w Punkcie Sprzedaży Obligacji (np. w placówkach Pekao). Bank korzysta z Rejestru Nabywców Obligacji, gdzie rejestrowane są wszystkie transakcje dotyczące zakupu tych papierów wartościowych.

Ze względu na gwarancję Skarbu Państwa, obligacje uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów na rynku finansowym. Taka ocena bezpieczeństwa wynika z faktu, ze ryzyko utraty środków pojawia się dopiero w przypadku bankructwa kraju.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Zakup obligacji skarbowych jest dostępny online lub stacjonarnie. Możesz skorzystać z platformy przygotowanej przez Skarb Państwa (www.obligacjeskarbowe.pl) albo kupić za pośrednictwem banku Pekao SA lub PKO BP. W obu tych bankach przez bankowość internetową lub telefonicznie, a w Pekao SA również przez aplikację mobilną. Możesz też skorzystać z Biur Maklerskich obu tych banków lub udać się osobiście do ich palcówek posiadających Punkt Sprzedaży Obligacji.

Mam konto w Pekao S.A., więc pokażę na przykładzie tego banku, jak sprawnie można otworzyć profil i zakupić obligacje. Dla mnie to doskonałe uzupełnienie oferty konta oszczędnościowego na 7% (oszczędności krótkoterminowe) z inwestycją w moje ulubione 10 letnie obligacje skarbowe (EDO) indeksowane poziomiem inflacji.

Jeśli jednak chcesz kupić obligacje bez zakładania konta osobistego – to też nie ma problemu! Jak wspomniałem, proces zakupu został dobrze przygotowany. Wystarczy podpisać umowę na otwarcie bezpłatnego profilu do zakupu obligacji. Będzie o tym w dalszej części artykułu.

Jakie obligacje skarbowe kupisz w Pekao?

Na stronie internetowej banku Pekao SA (tego z żubrem) znajdziesz listę dostępnych obligacji do zakupu przez ten bank.

rodzaje obligacji skarbowych pekao

Masz do wyboru:

 • Obligacje 3-miesięczne OTS ze stałym oprocentowaniem 3% w skali roku. Odsetki wypłacane są w dniu wykupu.
 • Obligacje 1-roczne ROR ze zmiennym oprocentowaniem 6,05 % w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, później oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP. Odsetki wypłacane są co miesiąc.
 • Obligacje 2-letnie DOR ze zmiennym oprocentowaniem 6,30% w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. W kolejnych miesiącach: stopa referencyjna NBP + 0,50%. Odsetki wypłacane są co miesiąc.
 • Obligacje 3-letnie TOS ze stałym oprocentowaniem 6,4% przez cały 3-letni okres oszczędzania. Odsetki wypłacane są w dniu wykupu.
 • Obligacje 4-letnie COI indeksowane inflacją. Oprocentowanie wynosi 6,55% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych latach jest równe marża 1,25% + inflacja. Wypłata odsetek co roku.
 • Obligacje 10-letnie EDO indeksowane inflacją. Oprocentowane na 6,80% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych latach: marża 1,50% + inflacja. Odsetki naliczane są co rok, wypłacane w całości w dniu wykupu.

Te trzyliterowe skróty opisują najważniejsze cechy obligacji. Np. OTS – oszczędnościowe, trzymiesięczne, stałoprocentowe, ROR – roczne, oszczędnościowe, referencyjne, czy COI – czteroletnie, oszczędnościowe, indeksowane, itd.

Na obecną chwilę nie ma w ofercie Pekao 6-letnich i 12-letnich obligacji rodzinnych. Są jednak najpopularniejsze obligacje indeksowane inflacją na krótsze okresy: 4 letnie (COI) i 10 letnie (EDO) – w które sam najczęściej inwestuje.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów.

Co warto wiedzieć o obligacjach?

Aby lepiej rozumieć cały proces zacznijmy od podstawowych pojęć:

 • wartość obligacji
 • Niezależnie od rodzaju, każda obligacja kosztuje 100 zł. Kupujemy wielokrotność tej kwoty. Minimalnie można kupić 1 obligację.

 • koszty zakupu obligacji
 • Bank nie pobiera żadnych opłat za obsługę, prowadzenie rachunku, zakup czy wykup obligacji.

 • zysk z obligacji
 • Obligacje są oprocentowane stałą lub zmienną stopą procentową. Dla każdego rodzaju obligacji dokładnie określono, jak należy liczyć spodziewane odsetki. Jeśli kupimy obligację za 100 zł, to zostanie ona wykupiona w umówionym terminie za 100 zł + odsetki.

  Termin wypłaty odsetek zależy od rodzaju obligacji. Odsetki mogą być wypłacane w dniu wykupu lub co rok. Co ważne, na wysokość zysku nie wpływają kryzysy rynkowe czy np. spadki na giełdach. Do końca inwestycji sposób naliczania odsetek jest ten sam.

  Choć każda obligacja ma termin wykupu, to pieniądze możesz wycofać kiedy zechcesz. Jeśli wycofasz środki wcześniej niż termin wykupu wiąże się to z naliczeniem opłaty (2 zł za każdą obligację, przy obligacjach 10 i 12 letnich, 70 gr przy 2-6 letnich). Jednak opłata nigdy nie będzie wyższa niż wypracowane odsetki. Czyli nigdy nie naruszy wpłaconego kapitału. Już po kilku miesiącach, nawet uwzględniając opłatę za wcześniejszy wykup obligacji, inwestycja zaczyna pracować na plus. Porównaj to do lokaty, gdzie przy zerwaniu karą jest utrata 100% odsetek.

  Dlatego tak lubię obligacje 10 i 12 letnie. Mają najwyższe oprocentowanie, a stała opłata za wykup z każdym miesiącem ma coraz mniejsze znaczenie.

  Wszystkie informacje regulujące wcześniejszy wykup znajdują się w tzw. liście emisyjnym. Więc znasz je w dniu zakupu.

Dla przykładu posłużmy się obligacjami, w które ja zdecydowałem się zainwestować.

Obligacje 10-letnie EDO indeksowane inflacją

Symbol EDO oznacza, że są to obligacje: Emerytalne, Dziesięcioletnie, Oszczędnościowe.

Oprocentowanie jest w tym przypadku zmienne. Wynosi ono 6,90% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych liczone jest według wzoru: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Wybrałem te obligacje, bo inwestuję na dłuższy okres i sądzę, że obniżenie poziomu inflacji nie będzie szybkim procesem. Wiem też, że jak tylko zacznie spadać poziom inflacji, to banki też obniżą oprocentowanie na lokatach i kontach oszczędnościowych. Zakładam więc, że i tak zarobię więcej niż inwestując w banku krótkoterminowo. A jeśli będę potrzebował wcześniej środki, to wykupię obligacje przed terminem.

Ile można zarobić na obligacjach?

Pozostańmy przy wspomnianych wyżej obligacjach 10-letnie EDO.

 • Kupując w styczniu 2024 obligacje za kwotę 10 000 zł (100 obligacji po 100 zł), po roku przybędzie nam 690 zł odsetek. Bank doliczy je do kwoty inwestycji.
 • Przyjmijmy, że za rok, w styczniu 2025 inflacja wyniesie 6%. Wówczas oprocentowanie tych obligacji będzie równe 7,5% (6% + 1,5%)
 • Przez kolejne 12 miesięcy (do stycznia 2026) zyskamy 1 206 zł. Razem z pierwszym rokiem mamy już 1 491 zł odsetek. Wartość inwestycji na kolejny roczny okres to 11 491 zł.

Nawet gdybym wykupił obligacje po drugim roku, to po opłacie 200 zł (2 zł * 100 obligacji) i odjęciu podatku belki otrzymam 1046 zł odsetek! Co daje mi oprocentowanie 6,5% brutto w skali roku. Na żadnej dwuletniej lokacie tyle nie zarobię.

Na stronie Pekao SA dedykowanej zakupowi obligacji znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat warunków zakupu, wykupu, wcześniejszego wykupu oraz list emisyjny. Zapoznaj się z nimi przed zakupem.

Nie znam Twoich potrzeb, więc nie będę doradzał w kwestii wyboru rodzaju obligacji. Ja wybrałem 10-letnie EDO indeksowane inflacją, bo chciałem zainwestować bezpiecznie na długi okres. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybierane są obligacje 4 letnie (COI), na drugim miejscu dziesięcioletnie (EDO), a dalej roczne (ROR).

Przejdźmy zatem do sedna.

Jak kupić obligacje skarbowe online

Jak wspominałem, obligacje skarbowe mogą kupić w Pekao zarówno klienci banku, jak też osoby, które nie mają tu konta. Przedstawię różne opcje. Jeśli nie masz żadnej relacji z bankiem Pekao, to najpierw należy zweryfikować swoją tożsamość (przejdź do punktu Jak kupić obligacje skarbowe, gdy nie jestem klientem Pekao SA?). Potem sam zakup jest identyczny, jak dla obecnego klienta.

Jak kupić obligacje w Pekao SA – obecny klient

Na początek wejdź na stronę banku Pekao SA dedykowaną zakupowi obligacji.

 • Wybierz rodzaj obligacji, które Cię interesują i zapoznaj się zamieszonymi tam informacjami.
 • Aby rozpocząć kliknij Wybieram, a następnie Jestem klientem Banku Pekao S.A.. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania.
 • Przed rozpoczęciem procesu zakupu obligacji zasil konto osobiste odpowiednią kwotą. Jeśli masz już środki na koncie, przechodzimy dalej.

 • Przejdź do zakładki Inwestycje i kliknij Kup obligacje - podpisz umowę.
 • kup-obligacje-skarbowe

 • Pojawi się ankieta do wypełnienia, czyli kwestionariusz inwestycyjny składający się kilku podpunktów. Jest ona wymagana regulacjami przyjętymi w całej UE. Ale nie blokuje dalszej części procesu.
 • kwestionariusz-adekwatnosci

  Wynik ankiety nie wpływa na możliwość zakupu obligacji skarbowych.

  To dlatego, że obligacje są jednym z najbezpieczniejszych instrumentów (wolnych od ryzyka inwestycyjnego).

  Ankietę po rozpoczęciu można pominąć, ale namawiam Cię do jej wypełnienia. Aby sprawdzić poziom własnej wiedzy finansowej. Wypełnia się ją tylko przy pierwszym zakupie obligacji.

 • Następnie przechodzisz do zawarcia umowy i aktywowujesz profil do zakupu obligacji
 • blank

 • Musisz również wskazać rachunek bankowy, który będzie powiązany z profilem do zakupu obligacji – najlepiej jak będzie to Twoje konto w Pekao
 • obligacje-wskaz-rachunek-bankowy

 • Zasil rachunek pieniężny (np. przelewem wewnętrznym). Za te środki kupisz wybrane obligacje. Możesz też zasilić rachunek przelewem z konta z innego banku.
 • obligacje-zasil-rachunek

 • Możemy już nabyć obligacje. Po pierwsze trzeba wybrać emisję, czyli rodzaj obligacji, które chcę kupić. Pod każdym numerem emisji są podane nazwy i oprocentowanie obligacji, tak aby bez problemu wybrać poprawnie.
 • kup-obligacje

 • Następnie pojawi się Dyspozycja zakupu. W tym miejscu należy podać, ile obligacji chcemy kupić i zaznaczyć zgody i oświadczenia. Potem przechodzimy Dalej.
 • dyspozycja-zakupu-obligacji

Tutaj zobaczysz podsumowanie. Jeśli wszystko się zgadza, trzeba potwierdzić w aplikacji lub przez sms. Dostaniesz potwierdzenie, że zakup obligacji się powiódł.

zakup-obligacji-zrealizowany

Na koniec pojawi się potwierdzenie złożenia dyspozycji, które można pobrać w formacie PDF. Zobaczysz też aktualny stan obligacji na swoim koncie.

podsumowanie-obligacje

Masz tutaj również dostęp do informacji o zakupionych obligacjach, w tym numery emisji i data wykupu. Możesz też skorzystać z funkcji zasil rachunek pieniężny, jeśli chcesz przelać na konto dodatkowe środki. Np. na zakup kolejnych obligacji.

Jak widzisz proces jest naprawdę prosty i bardzo dobrze przygotowany. Całość (razem z ankietą) nie zajmie Ci więcej niż kilkanaście minut. Niezależnie, czy zrobisz to na komputerze, czy przez aplikację mobilną.

Jak kupić obligacje Skarbu Państwa przez aplikację mobilną Pekao SA?

Na początek logujemy się do aplikacji i wybieramy zakładkę Obligacje Skarbu Państwa.

Na początek wybieramy Podpisz umowę, potem potwierdzamy, że jesteśmy z Polski i klikamy Autoryzuj podając PIN.

Tutaj pojawi się kwestionariusz adekwatności. Aby go otworzyć klikamy Wypełnij kwestionariusz. Podobnie jak w przypadku zakupu przez system transakcyjny nie jest to warunek konieczny, ale zdecydowanie warto go wypełnić.

W kolejny korku trzeba zweryfikować i potwierdzić swoje dane (osobowe, adresy, e-mail, numer dowodu itp.). Zwróć uwagę, aby wszystkie dane były poprawne i aktualne.

Następnie wypełniamy zakładkę zgody i oświadczenia. Są to ogólne, proste pytania, które zadawane są standardowo podczas korzystania z usług finansowych (rezydencja podatkowa, pochodzenie środków).

Kolejny krok to zatwierdzenie zawarcia umowy i dokonanie autoryzacji PINem. Pojawia się komunikat, że umowa została podpisana. A wszystkie dokumenty otrzymasz na maila, który podałeś na początku procesu.

Środki na zakup obligacji

Przygotowując się do zakupu trzeba także podać numer rachunku, który będzie połączony z rachunkiem obligacji. To z niego zasilamy rachunek obligacji, aby mieć środki za zakup (wystarczy kliknąć przycisk „zasilenie rachunku pieniężnego”). Na ten rachunek wpłyną też należne odsetki. Może to być dowolne konto, niekoniecznie w Pekao SA.

W zakładce Inwestycje w aplikacji masz dostęp do opcji zakupu. W tym miejscu widzisz też, ile nabyłeś ich wcześniej oraz jaką kwotę masz jeszcze do dyspozycji na rachunku obligacji.

Klikając kup obligacje otwiera się lista dostępnych emisji. Oprócz numerów są tam również nazwy oraz parametry (lata i oprocentowanie), tak aby nie było wątpliwości, co wybrać. W kolejnym kroku decydujemy, ile obligacji chcemy kupić. Zaznaczamy zgody, autoryzujemy i gotowe.

Jeśli teraz wejdziesz ponownie do zakładki inwestycje, to na swoim koncie zobaczysz już zakupione obligacje.

Proces zakupowy przebiega naprawdę sprawnie i szybko. Najwięcej czasu zajmie Ci zapewne wypełnianie ankiety (kwestionariusza adekwatności). Ale jest to jednorazowe, więc jeśli wypełnisz przy pierwszym zakupie, kolejnych dokonasz w kilka minut. Możesz też pominąć ten krok, ale wtedy aplikacja będzie Ci dawać znać, że powinieneś jeszcze wypełnić ankietę (przypominam, że jej wynik nie ma wpływu na zakup obligacji skarbowych).

Jak dokonać zakupu obligacji skarbowych, gdy nie jestem klientem Pekao SA?

Jeśli nie posiadasz rachunku w Pekao, a chcesz nabyć obligacje skarbowe przez ten bank, to też nie ma problemu. Jedyne co musisz zrobić, to założyć bezpłatny profil, przez który będziesz zlecać transakcje.

W tym celu na stronie Pekao SA dedykowanej obligacjom wybierz opcję „Nie jestem klientem Banku Pekao S.A.” i pobierz aplikację mobilną. Bank przygotował szczegółowy przewodnik, co zrobić krok po kroku. Proces jest krótki i równie prosty, jak dla obecnych klientów.

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami, to zobacz, jak kupić obligacje skarbowe w Pekao, gdy nie mam konta. (Trzeba przewinąć stronę lekko w dół.)

A jeśli chcesz wcześniej założyć konto osobiste w Pekao (z kontem oszczędnościowym 7%) to zapraszam do prześwietlenia aktualnej promocji.

Czy warto kupić obligacje skarbowe

Dla mnie obligacje skarbowe są bardzo dobrym instrumentem, który pozwala praktycznie bez ryzyka i z dobrą stopą zwrotu zainwestować długoterminowo. Zakup obligacji 10 letnich zwalania mnie z konieczności myślenia o tym, gdzie ulokować pieniądze, gdy znowu skończy się lokata. Do tego wybrałem obligacje indeksowane inflacją, dzięki czemu moje pieniądze są chronione przed utratą wartości.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz porozmawiać o tym sposobie inwestowania, to zostaw proszę komentarz.
Advertisement

(Oceń artykuł)
[Głosów: 21 Średnia: 4.5]

Co trzeba zrobić przed zamknięciem konta?

Pobierz mój poradnik i uniknij 7 najpoważniejszych grzechów związanych z zamykaniem konta w banku.

Dołącz do społeczności osób świadomych swoich praw w banku!

O Autorze: Tomasz (admin)

Nie lubię płacić bankom, a na podwyżki opłat mam reakcję alergiczną :). Na blogu przedstawiam jak tych opłat uniknąć lub zupełnie wypowiedzieć umowę rachunku.
Chcesz zamknąć konto lub kartę w innym banku zerknij na listę artykułów.
Szukasz bezpłatnej alternatywy? Zapoznaj się z 
rankingiem najlepszych darmowych kont
.

Powiadom o

22 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Maria
4 miesięcy temu

A czy w innym banku mogę kupić obligacją skarbowe i czy na podobnych warunkach?

Stanisław
6 miesięcy temu

Jak odbiera się pieniądze za rezygnacje z części obligacji tzn. czy robi się to z profilu obligacyjnego i zleca przelew na konto ? Czy idzie do banku i zleca ? Chciałbym też podziękować za informacje z których wielokrotnie skorzystałem.

Wojto
8 miesięcy temu

A czy da się zakupione w Pekao obligacje da sprzedać na rynku wtórnym? Bezpośrednio w Pekao, lub przenieść do jakiegoś konta maklerskiego? Czy jedyna opcja to przedwczesna wykup w Pekao? Czy któraś z tych opcji by była bardziej opłacalna, czy różnica pomijalna? I rozumiem, że jak 10-cio latki mają kapitalizację roczną, to najlepiej taki wykup tuż po upłynięcia jakiejś okrągłej rocznicy wykonać? 🙂

Z góry dziękują za odpowiedź.

Aneta
9 miesięcy temu

Kiedy lepiej kupić obligacje na początku czy na koniec miesiąca?

Wojciech
1 rok temu

„Brak możliwości podpisania Umowy W celu podpisania Umowy zapraszamy do oddziału aby potwierdzić Twoją tożsamość.” Czy jest sposob aby podpisac umowe online? Mam konta w Pekao

Wojciech
1 rok temu
Odpowiedz  Tomasz (admin)

Dzieki Tomek.
…przy okazji, Twój blog jest bardzo profesjonalny.

Łukasz
1 rok temu

A inflacja z którego momentu jest brana pod uwagę w drugim i kolejnych latach? Z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia okresu rocznego? Średnia z całego poprzedniego roku? Czy co miesiąc jest brana aktualna inflacja?

Adaś Glapa
1 rok temu
Odpowiedz  Łukasz

2 miesiące wstecz, przykładowo dla kwietniowych kupionych teraz, będzie to inflacja w lutym 2024 – oprocentowanie będzie od kwietnia 2024 do marca 2025

Marek
1 rok temu

Ciekawy artykuł.Dzięki.

Zastanawiam sie, jak wyglada sytuacja w innych bankach?
Z tego co wiem to pobieraja opłaty za zakup obligacji.
Czy aby na pewno w pekao jest za darmo?
Za to darmowy zakup obligacji w Pkobp jest uciazliwy (wizyta w oddziale) lub wymaga zalozenia konta.

Dan
1 rok temu

Obligacje 10-letnie EDO indeksowane inflacją. Oprocentowane na 7,25 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a czy w kolejnych latach gdyby inflacja wynosiła 0 lub 1% to oprocentowanie obligacji w tych nastepnych latach spadłoby do 1,25% lub 2,25% . Czy 7,25 % obowiązuje tylko w pierwszym roku?

Zbigniew
1 rok temu

Jeśli nie jestem klientem Pekao a mam konto wspólne z małżonką w innym banku to mogę kupić obligacje skarbowe wspólne online,przez aplikację?

Henryk
1 rok temu

Jak wygląda sytuacja że zmianą konta powiązanego z obligacjami ? Powiedzmy że zakupię 10 letnie obligacje poprzez PEKAO i tam też będzie konto powiązane z nimi, a po 3 latach zechcę zrezygnować z usług tego banku. Co wtedy ?

Anarion
1 rok temu

Jak dokładnie wygląda z odsetkami przy wcześniejszym wykupie dla obligacji 10-letnich?
Przykładowo, potrzebuję je spieniężyć po 1 roku i 11 miesiącach.
Odsetki za pierwszy rok mam już doliczone, ale co z odsetkami za kolejne 11 miesięcy. Odsetki są naliczane co rok, więc tu stracę odsetki za te 11 miesięcy, czy w momencie wykupu naliczane są odsetki za cały okres 1 roku i 11 miesięcy, minus te 2zł opłaty?