Mam dla Ciebie instrukcję, dzięki której szybko i bez problemów złożysz wypowiedzenie OC HDI. Opisałem, kiedy możesz rozwiązać umowę, w jakich sytuacjach przysługuje Ci zwrot części składki i na co zwrócić uwagę, aby sprawę załatwić bez problemów. Zamieściłem też wzór pdf do pobrania – jest to gotowe wypowiedzenie umowy OC w HDI. Informacje z tego wpisu możesz też wykorzystać wypowiadając umowę z innymi ubezpieczycielami.

Zobacz, jak załatwić sprawę szybko i skutecznie? Zapraszam do lektury.

Od 1.01.2022 r. zgodnie z nowymi przepisami firmy ubezpieczeniowe uzyskają wgląd w liczbę punktów karnych nałożonych na każdego kierowcę. Składka OC będzie uwzględniała, czy jeździmy bezpiecznie. Ile będzie drożej? Tego nie wiadomo. Każdy ubezpieczyciel wyliczy to samodzielnie.

Jedno jest pewne – nie warto mieć nieopłaconej składki. Nowa kara dla właściciela samochodu za brak ważnej polisy OC powyżej 14 dni to 6020 zł. A dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów – 9030 zł. Nie mówiąc o konieczności pokrycia kosztów z własnej kieszeni, jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia.

Warunki rozwiązywania umów ubezpieczeniowych OC (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu) określają zapisy ustawowe, a dokładniej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zasady są więc jasno sprecyzowane i jednakowe dla wszystkich kierowców.

Zacznę od kluczowego pytania.

Czy można zrezygnować z polisy OC w HDI w tracie trwania umowy?

W kilku przypadkach możesz złożyć wypowiedzenie polisy OC w HDI przed zakończeniem pełnego, 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Chociażby w przypadku złomowania, kradzieży, kupna używanego auta, rejestracji poza Polską, itp. Ale najczęściej interesują się tym osoby, którym polisa przedłużyła się automatycznie, bo zapomnieli albo nie zdążyli na czas jej wypowiedzieć, a w międzyczasie kupili polisę OC u innego ubezpieczyciela.

Można to zrobić, aby nie było podwójnego ubezpieczenia. Zapisy ustawy mówią jasno:

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 (przyp. tj. automatycznie przedłużona), umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Tzn., jeśli posiadasz polisę OC w HDI i ona przedłuży Ci się automatycznie po 12 miesiącach, a w tym czasie kupisz inne OC, to polisę w HDI możesz rozwiązać. HDI ma jednak prawo do odliczenia części składki za czas, w którym ubezpieczenie było aktywne.

Przejdźmy teraz do ważnego pytania.

Jak złożyć wypowiedzenie OC w HDI?

HDI umożliwia składanie wypowiedzenia umowy OC na kilka sposobów.

 • korespondencyjnie
 • Zacznę od metody, która co prawda nie jest polecana przez tego ubezpieczyciela, ale może okazać się dla kogoś wygodna. Pismo z wypowiedzeniem można przesłać listem na warszawski adres korespondencyjny HDI. Jeśli wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej, to liczy się data stempla pocztowego. Koniecznie listem poleconym, aby mieć dowód nadania, w razie gdyby pismo gdzieś się zawieruszyło pośród innej korespondencji. Termin wysyłki też precyzuje przywołana na wstępie ustawa.

  Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

  List należy wysłać na adres:
  HDI Asekuracja TU S.A
  rondo I. Daszyńskiego 1
  00-843 Warszawa

  Jeśli Twoje pismo dotrze do HDI inną drogą niż za pośrednictwem Poczty Polskiej (czyli np. przez kuriera), to liczy się data otrzymania przez HDI.

 • mailowo
 • Gdy zamiast iść na pocztę wolisz wysłać wiadomość e-mail, to trzeba do niej załączyć skan lub zdjęcie podpisanego wypowiedzenia. Jest to warunek konieczny, aby skutecznie rozwiązać umowę.

  Pismo wyślij na adres:
  [email protected]

  Niech Cię nie dziwi Warta w adresie. HDI jest częścią Grupy Warta.

  Przed nami kolejny istotny temat. Jak napisać wypowiedzenie polisy OC w HDI?

  Wypowiedzenie OC w HDI. Wzór do pobrania

  Aby skutecznie rozwiązać umowę OC z HDI, w piśmie trzeba zawrzeć następujące dane:

  • miejscowość i datę,
  • dane osobowe właściciela pojazdu – imię i nazwisko, adres,
  • dane pojazdu – numer rejestracyjny i marka pojazdu,
  • numer polisy OC,
  • dyspozycję wypowiedzenia umowy.

  Pismo możesz napisać samodzielnie lub pobrać gotowy wzór.

  Wzór wypowiedzenia OC do HDI →

  W wypowiedzeniu warto też dodać prośbę o przesłanie potwierdzenia, że polisa wygaśnie z ostatnim daniem umowy, czyli nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

  Jeśli oprócz OC w HDI planujesz także rozwiązanie innych umów, to zajrzyj na stronę główną ZamknijKonto.pl. Znajdziesz tam nie tylko instrukcje zamykania rachunków we wszystkich bankach w Polsce, ale także wpisy o tym, jak rozwiązać umowę np. z różnymi dostawcami mediów (np. Cyfrowy Polsat, Canal+, UPC i wiele innych.)
 • osobiście – w palcówce HDI, na spotkaniu z agentem
 • Jeśli masz po drodze i wolisz załatwić sprawę osobiście, to możesz podejść do oddziału DHI i tam złożyć wypowiedzenie umowy polisy OC. Konsultant da Ci do podpisania niezbędne dokumenty. Warto poprosić też o kopię złożenia dyspozycji wypowiedzenia polisy OC. Dla własnego bezpieczeństwa.

  Aby znaleźć najbliższą placówkę, możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej HDI.

  jak wypowiedzieć umowę w hdi - punkty obsługi

  Oprócz adresów znajdziesz tam również dane agentów, godziny pracy oraz numery kontaktowe.

 • zdalnie – przez stronę internetową HDI
 • Ubezpieczyciel umożliwia złożenie wypowiedzenia bez konieczności wychodzenia z domu. Na stronie internetowej HDI znajdziesz interaktywny formularz, który trzeba wypełnić.

  Przewiń stronę w dół do sekcji „Obsługa polisy”. Następnie kliknij kafelek „Chcę wypowiedzieć umowę OC„.

  wypowiedzenie oc hdi

  W formularzu trzeba podać:

  • imię i nazwisko posiadacza polisy,
  • PESEL,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer polisy,
  • dane pojazdu,
  • podpisany dokument wypowiedzenia – skan lub zdjęcie.

  Po wypełnieniu formularza załącz podpisane wypowiedzenie (skan lub zdjęcie) i kliknij „Wyślij”.

Przepłaciłeś za OC?

A jeśli przepłaciłeś na polisie OC i chcesz trochę dorobić, to zobacz aktualnie najlepsze promocje bankowe, gdzie łatwo i bez haczyków można zdobyć solidną premię na start.

Ciągłość ubezpieczenia OC

Dla formalności tylko przypomnę, że posiadanie polisy OC jest w Polsce obowiązkowe. Ważna jest także jeszcze jedna sprawa.

Jeśli złożysz wypowiedzenie polisy OC w HDI i będziesz chciał skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela, to okres ubezpieczenia musi być nieprzerwany. Przerwa w ubezpieczeniu grozi naliczeniem sporej kary finansowej. A szkody (nie tylko materialne, ale także koszty leczenia czy rehabilitacji osób poszkodowanych) które wydarzyły się w okresie przerwy w ubezpieczeniu należy pokryć z własnej kieszeni.

Z obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia nie są zwolnione samochody nieużytkowe czy niesprawne technicznie. Do czasu, gdy pojazd nie zostanie oficjalnie wyrejestrowany, nawet jeśli nie wyjeżdżasz nim z garażu, lub zezłomowany, musi posiadać ważną polisę OC. Takie jest prawo.

Przykładowo, jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa ponad 2 tygodnie, to posiadacz auta osobowego naraża się na karę w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto). Od 1 stycznia jest to 6030 zł.

Kontrolą ciągłości ubezpieczenia oraz nakładaniem ewentualnych kar zajmuje się UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Są jednak przypadki, kiedy może dojść do umożenia kary.

Zgodnie z art. 94 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach:

W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową obowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

Jeśli zaszła taka sytuacja, to warto skontaktować się z UFG i złożyć podanie o umorzenie kary.

Zwróć uwagę, że jeśli pojazd jest ciągle w rękach jednego właściciela, to polisa OC w HDI odnawia się automatycznie co 12 miesięcy. Inaczej jest w sytuacji kupna używanego auta. Nabywając samochód na rynku wtórnym, kupujesz też polisę OC, ale ona wygasa na koniec 12-miesięcznego okresu, na który została zawarta. Nie przedłuża się automatycznie. Na nowym właścicielu spoczywa obowiązek wykupienia nowej polisy, tak aby nie powstałą przerwa w ubezpieczeniu. Po 12 miesiącach odnowi się już automatycznie.

Pozostańmy na chwilę w temacie sprzedaży auta.

Polisa OC a sprzedaż samochodu

Zacznę od najistotniejszej sprawy – jeśli sprzedałeś auto, to od razu poinformuj właściwy wydział komunikacji, że nie jesteś już właścicielem oraz zgłoś to w HDI. Warto to zrobić od razu, bo do czasu zmiany nadal oficjalnie figurujesz jako posiadacz i wszystkie szkody automatycznie obciążają Ciebie. Warto zaoszczędzić sobie potencjalnych problemów i konieczności tłumaczenia się.

Możesz to zrobić przez specjalny formularz na stronie HDI.

Na stronie głównej HDI w sekcji „Obsługa polisy” kliknij „Zgłoś sprzedaż lub kupno pojazdu”.

wypowiedzenie oc hdi sprzedaz

Do formularza trzeba załączyć wyraźne zdjęcie / skan umowy kupna sprzedaży, faktury lub podpisanego oświadczenia z następującymi informacjami:

 • data sprzedaży,
 • dane pojazdu,
 • numer polisy,
 • dane sprzedającego – imię i nazwisko, adres, PESEL,
 • dane kupującego – imię i nazwisko, adres, PESEL – niezbędny.

W razie wątpliwości możesz się skontaktować z HDI, dzwoniąc pod całodobowy numer 22 449 99 99.

Pisałem już, że samochód sprzedajemy razem z OC, więc po sprzedaży nie przysługuje nam prawo wypowiedzenia umowy polisy. Może to zrobić nowy właściciel pojazdu. Kupujący może zdecydować, czy chce z niej korzystać aż upłynie 12 miesięcy jej ważności, czy woli wykupić nową u innego ubezpieczyciela.

Pozostawienie polisy po sprzedawcy jest obarczone ryzykiem rekalkulacji składki. Tzn., HDI ma prawo (co nie oznacza, że z niego skorzysta) aby policzyć ją na nowo i wezwać do dopłaty. Jeśli nowa wartość polisy okaże się wyższa od zapłaconej, to można zrezygnować, złożyć wypowiedzenie i wykupić inne OC. Trzeba tylko uregulować opłatę za dni rzeczywistego korzystania z OC po dawnym właścicielu.

Czy sprzedający może odzyskać część niewykorzystanej składki OC?

Tak, jest to możliwe, ale tylko w sytuacji, gdy nabywca zdecyduje się na zakup polisy OC u innego ubezpieczyciela i zawiadomi o tym pisemnie starego ubezpieczyciela.
Sam fakt wykupienia nowej polisy przez nowego właściciela nie daje prawa do otrzymania zwrotu. Będzie on miał miejsce dopiero wtedy, gdy nowy właściciel zawiadomi poprzedniego ubezpieczyciela, że rezygnuje z zakupionego razem z autem OC.

Ustawa przewiduje jednak pewne sytuacje, kiedy otrzymasz bezwarunkowo część zapłaconej składki.

Kiedy należy Ci się zwrot składki OC w HDI?

Kwota zwrotu składki obliczana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z niej. Cenę OC dzielimy przez liczbę dni w roku, by uzyskać dobowy koszt polisy. Otrzymaną wartość mnożymy przez ilość niewykorzystanych dni.
Np., jeśli kupisz polisę za 876 zł, to dzieląc tę kwotę przez 365 otrzymujemy dzienną stawkę 2,4 zł. Jeśli umowę rozwiążemy 150 dni przed końcem polisy, to przysługuje nam zwrot 360 zł (2,4 zł x 150).

Ustawa przewiduje kilka sytuacji, kiedy należy się zwrot składki:

 • W sytuacji podwójnego ubezpieczenia.
 • O tym wspominałem już wcześniej. Jeśli stara polisa przedłuży Ci się automatycznie, a Ty zdążysz wykupić nową, to możesz rozwiązać tę przedłużoną automatycznie.

 • Po wyrejestrowaniu pojazdu.
 • Najczęściej do wyrejestrowania dochodzi z dwóch powodów:

  • kradzież lub trwała i zupełna utrata pojazdu (np. w pożarze)
  • Pamiętaj, że dla ubezpieczyciela istotne będzie udokumentowanie przyczyny wyrejestrowania.

  • złomowanie – czyli przekazanie auta do stacji demontażu lub do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
  • Gdy decydujesz się na złomowanie, to musisz sprawdzić, czy wybrany punkt ma odpowiednie uprawnienia i jaki dokument otrzymasz. Ubezpieczyciel oczekuje zaświadczenia o demontażu z unieważnieniem dokumentów pojazdu. Jeśli dostaniesz tylko fakturę albo umowę sprzedaży, to HDI może stwierdzić, że doszło do sprzedaży i OC zostanie przepisane na nabywcę. A wówczas polisa wygaśnie na koniec 12-miesięcznego okresu. W takiej sytuacji nie możesz liczyć na zwrot części składki.

 • Po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • Jeśli dokonałeś zakupu polisy OC w HDI np. przez Internet albo telefonicznie, to w świetle prawa, w ciągu 30 dni możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Masz prawo zrezygnować, a ubezpieczyciel potrąci Ci jedynie część składki za dni aktywnej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli odstąpisz od umowy np. po 20 dniach, to wracając do naszego przykładu, odzyskasz kwotę ceny polisy pomniejszoną o 48 zł (20 x 2,4 zł).

Możliwość rozwiązywania umów zawartych na odległość gwarantuje art. 40. ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy.

Termin uznaje się za dochowany, jeśli w ciągu tych 30 dni pismo zostanie doręczone do HDI lub nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odstąpienie możesz zgłosić też on-line wykorzystując interaktywny formularz.

Podsumowując, zarówno wyrejestrowanie, jak i odstąpienie od umowy zawartej na odległość trzeba zgłosić na piśmie do HDI. Oprócz potwierdzenia wyrejestrowania (wydawanego przez wydział komunikacji), trzeba też dołączyć potwierdzenie złomowania, kradzieży czy trwałej utraty.

Pamiętaj, że ubezpieczyciela należy powiadomić także o:

 • zarejestrowaniu poza Polską,
 • sprzedaży za granicą,
 • kasacji w innym kraju.

W ten sposób ochronisz się przed automatycznym odnowieniem polisy i wezwaniem do zapłaty. Trzeba tylko pisemnie powiadomić HDI, dołączając dokument potwierdzający podstawę do wypowiedzenia umowy. Czyli np. dowód sprzedaży lub rejestracji za granicą.

Temat ubezpieczeń pojazdów jest bardzo obszerny, ale zebrałem tutaj najważniejsze informacje o tym, jakie kroki trzeba podjąć, aby sfinalizować wypowiedzenie umowy OC w HDI.

Sprawdź nową promocję: 240 zł zwrotów od płatności telefonem + premia 450 zł od Alior Banku.

Na zakończenie krótko jeszcze podsumuję.

Jak zmienić polisę OC?

Bez względu na powód wypowiedzenia polisy OC, musisz podjąć bardzo podobne działania.

Co więc trzeba zrobić?

 • przygotuj swoją polisę OC w HDI i zobacz, kiedy się kończy
 • Dzięki temu wiesz, do kiedy masz czas na jej wypowiedzenie i z jaką datą trzeba zawrzeć nową polisę, aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

 • przygotuj pismo z wypowiedzeniem lub skorzystaj z gotowego wzoru pdf wypowiedzenia OC w HDI
 • Przypomnę, że pismo możesz wysłać listownie (koniecznie poleconym), mailowo (skan podpisanego dokumentu), zanieść osobiście lub przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stornie internetowej HDI. Pamiętaj o dodaniu załączników, jeśli są wymagane.

 • w piśmie warto poprosić o potwierdzenie rozwiązania polisy, aby HDI dało znać, że umowa została rozwiązana oraz podać numer rachunku bankowego, jeśli przysługuje Ci zwrot części składki.
 • kup nową polisę u innego ubezpieczyciela.

Daj znać w komentarzu, czy nie miałeś problemów ze zmianą ubezpieczyciela.

A jeśli przepłaciłeś na polisie OC sprawdź aktualne promocje i dowiedz się jaką składkę możesz płacić. Pamiętaj, że jeśli Twoja ostatnia umowa przedłużyła się automatycznie (bez względu kiedy to było), to możesz ją zerwać, wybrać tańsze ubezpieczenie i zwrócić się o zwrot pozostałej części składki. Skorzystaj z kalkulatora, aby dowiedzieć się gdzie będzie najtaniej.

(Oceń artykuł)
[Głosów: 4 Średnia: 5]

Co trzeba zrobić przed zamknięciem konta?

Pobierz mój poradnik i uniknij 7 najpoważniejszych grzechów związanych z zamykaniem konta w banku.

Dołącz do społeczności osób świadomych swoich praw w banku!

O Autorze: Tomasz (admin)

Nie lubię płacić bankom, a na podwyżki opłat mam reakcję alergiczną :). Na blogu przedstawiam jak tych opłat uniknąć lub zupełnie wypowiedzieć umowę rachunku.
Chcesz zamknąć konto lub kartę w innym banku zerknij na listę artykułów.
Szukasz bezpłatnej alternatywy? Zapoznaj się z 
rankingiem najlepszych darmowych kont
.

Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze