Podstawowy rachunek płatniczy to proste darmowe konto bankowe z przejrzystymi zasadami. Z definicji, ma umożliwić bezpłatny dostęp do podstawowych czynności bankowych, takich jak:

 • wpłaty i wypłaty gotówki,
 • zlecanie przelewów,
 • wykonywanie płatności przy użyciu karty.

Już od 8 sierpnia 2018 r. takie konto będzie dostępne we wszystkich bankach.

Chwila, moment. Czy to przypadkiem nie zwykła ściema?

Aby prześwietlić tę sprawę, przeczytałem uważnie ustawę o rachunkach płatniczych. Z artykułu dowiesz się nie tylko jakie są warunki korzystania z tego konta. Podpowiadam także, gdzie są haczyki i za co bank może skasować opłaty. Na koniec sprawdzę jak założyć rachunek podstawowy.

AKTUALIZACJA 2018-08-08

Dodałem przykładowe cenniki banków posiadających już w ofercie podstawowy rachunek płatniczy.

Dlaczego banki chcą wprowadzić konto za darmo?

Otóż banki „chcą”, bo zostały do tego zmuszone przez prawo. Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę w sprawie dostępu i porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi. Polska, jako kraj członkowski, musi wprowadzić unijne normy u siebie.

Dlatego powstała „Ustawa o podstawowym rachunku płatniczym”, która określa kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać w Polsce z konta bez opłat. Przynajmniej w teorii…

Zanim przejdziemy do szczegółów, najpierw inne pytanie:

Podstawowy rachunek płatniczy – skąd ten pomysł?

Pewnie zdążyłeś się już przekonać, że UE ma „bzika” na punkcie wszelkich dyskryminacji. Podejmuje szereg inicjatyw, aby z nimi walczyć. W tym wypadku również chodzi o dyskryminację, a ściślej o przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Co by to nie oznaczało, to cel jest zacny.

W 2014 r. Bank Światowy przedstawił raport z którego wynika, że aż 22% dorosłych Polaków nie posiada konta w banku. Plasuje to nasz kraj na szarym końcu rankingu. Wśród „nieubankowionych” dominują osoby starsze i to głównie z myślą o nich powstały nowe przepisy.

Czy jednak zamiast otrzymywać emeryturę „do ręki”, seniorzy rzucą się do zakładania kont w banku. Bo darmowe? Śmiem wątpić.

Byłem ostatnio świadkiem, jak wypłacająca świadczenie pracownica poczty gorąco zachęcała starszą panią do założenia bezpłatnego konta w Banku Pocztowym i przelewania tam emerytury. Seniorka, aby uciąć rozmowę, rzuciła tylko szybkie „zastanowię się”. Jej ton znaczył mniej więcej tyle, co po moim… no wiadomo czym.
Nie dziwię się. Nikt nie lubi być uszczęśliwianym na siłę.

Ale właśnie. Jak ten obowiązek zostanie zrealizowany w Polsce, a konkretniej:

Od kiedy podstawowy rachunek płatniczy pojawi się na rynku?

Choć wspomniana na wstępie ustawa regulująca kwestie związane z kontem bez opłat weszła w życie w lutym 2017 roku, to banki dostały 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów. I z tego „odroczenia” będą zapewne korzystać do ostatniej chwili.

Podstawowy rachunek płatniczy ma się znaleźć w ofercie banków nie później niż 8 sierpnia 2018 r. 

AKTUALIZACJA Poniżej przykładowe cenniki banków, które zgodnie z ustawą muszą mieć w ofercie od 8 sierpnia Podstawowe Rachunki Płatnicze:

Podstawowy rachunek płatniczy w PKO BP

 • 0 zł za prowadzenie konta i karty
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących:
  • polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub
  • polecenie przelewu „standardowego” lub
  • zlecenie zmienne lub zlecenie stałe
 • 5,99 zł za kolejne transakcje (z listy powyżej), jeśli zlecimy je w oddziale banku lub przez bankowość telefoniczną
 • OGRANICZENIA:
  • Rachunek płatniczy dostępny dla osób od 13-go roku życia, które nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
  • Otwierany wyłącznie w oddziałach
  • Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego
  • Brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego

Podstawowy rachunek płatniczy Pekao S.A.

 • 0 zł za prowadzenie konta i karty
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A. kartą do rachunku lub aplikacją PeoPay,
 • 5 pierwszych bezpłatnych wypłat gotówki w miesiącu z pozostałych bankomatów krajowych,
 • 5 pierwszych w miesiącu, bezpłatnych poleceń przelewów, na które składają się: polecenia przelewu wewnętrznego, krajowe polecenia przelewu w walucie obcej, krajowe polecenia przelewu w złotych, krajowe polecenia przelewu SEPA, krajowe zlecenia stałe, w tym przelewy cykliczne.
 • OGRANICZENIA:
  • Tylko dla osób, które nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
  • Możliwość otwarcia tylko w oddziale banku
  • Brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego

Podstawowy rachunek płatniczy w mBanku – eKonto PRP

 • 0 zł za prowadzenie konta i karty
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówkowych z bankomatów mBanku, Euronetu, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. w kraju – niezależnie od kwoty
 • 7 zł za wypłaty w innych bankomatach
 • 0 zł za transakcje obejmujące:
  • polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub
  • polecenie przelewu „standardowego” lub zlecenie stałe
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline i za 5 pierwszych w sieci Euronet
 • Wpłaty/wypłaty gotówkowe w oddziale pozostają płatne (9 zł)
 • OGRANICZENIA:
  • Tylko dla osób, które nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
  • Do rachunku będzie można zamówić wyłącznie kartę Visa payWave
  • Brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego
  • Pozostałe ograniczenia:
   Podstawowy-rachunek-platniczy-mbank

Podstawowy rachunek płatniczy w ING – Konto z Lwem PRP

 • 0 zł za prowadzenie konta i karty
 • Pierwszych 5 wypłat kartą i pierwszych 5 wypłat BLIKIEM w bankomatach innych niż ING i Planet Cash w kraju zrobisz za darmo, kolejne kosztują 2,50 zł.
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach ING lub oddziałach banku
 • 0 zł za pierwsze 5 transakcji obejmujących:
  • polecenie przelewu (w Oddziale, przez internet lub w bankowości telefonicznej) wewnętrznego lub
  • polecenie przelewu krajowego / SEPA lub
  • zlecenie stałe
 • 9 zł – przelew w oddziale (0 zł – jeśli wykonany w ramach pierwszych 5 transakcji wspomnianych wyżej)
 • OGRANICZENIA:
  • Tylko dla osób, które nie posiadają rachunku ROR w PLN
  • Możliwość otwarcia w oddziale lub online, jeśli już jesteśmy klientem ING (na inny produkt)
  • Do konta nie możesz dokupić pakietów wypłat z bankomatów
  • Brak możliwości skorzystania z limitu odnawialnego w koncie

Nie wszystkie banki chwalą się jeszcze na swoich stronach ofertą Podstawowego Rachunku Płatniczego – dlatego tę sekcję z biegiem czasu będę uzupełniał.

A co jeśli nie dostosują się do nowych przepisów?

Na początek dostaną upomnienie od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). A jeśli to nie pomoże, to muszą się liczyć z karą pieniężną sięgającą nawet 1 mln zł.

Zanim przejdę do szczegółów dotyczących konta bez opłat, najpierw o tym…

Kto może założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Posłużę się cytatem z ustawy:

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca (…) , w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 3.

Czyli mówiąc krótko, jest ono przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie mają rachunku w innym banku lub SKOKu w Polsce. Transakcje, o których mowa we wspomnianym ust. 3, to podstawowe usługi, które oferują obecnie wszystkie konta oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób fizycznych, czyli tzw. RORy. Jednak tylko te prowadzone w złotówkach. Czyli bez obaw będzie można posiadać dodatkowe konto/konta walutowe.

Trzeba zaznaczyć, że ustawodawca nie wykluczył osób, które posiadają obecnie konto bankowe. Jeśli zlikwidują wszystkie konta osobiste, to mogą w zamian otworzyć podstawowy rachunek płatniczy. W takim przypadku nie ma nawet okresu karencji.

Jakie usługi obejmuje rachunek podstawowy?

Katalog jest ograniczony. Posługując się podstawowym rachunkiem płatniczym można WYŁĄCZNIE:

 • dokonywać wpłat na rachunek,
 • wypłacać pieniądze w bankomatach, w placówce danego banku lub w terminalach płatniczych – jeśli zostanie zawarta stosowna umowa,
 • dokonywać w Polsce i na terytorium UE transakcji płatniczych (przy użyciu karty lub przez Internet),
 • wykonywać przelewy,
 • korzystać ze zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Tak podsumowuje funkcjonalności darmowego konta Komisja Nadzoru Finansowego, :

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej (z wyłączeniem kart kredytowych).

Karty kredytowe zostały wyłączone, ponieważ zgodnie z ustawą, z podstawowym rachunkiem płatniczym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.

Lista dostępnych funkcjonalności rachunku podstawowego jest dość krótka. Zgodnie z nazwą jest to zestaw absolutnie podstawowy. Ciekawy jestem jaka będzie interpretacja banków w zakresie niewymienionych w ustawie funkcjonalności jak np. dostęp przez aplikację mobilną, czy płatności BLIK. Czy bank nie będzie chciał specjalnie utrudnić życia takim klientom, aby chętniej migrowali na „wyższy pakiet”, tj. płatny.

Tutaj ważna uwaga i pozorna… sprzeczność. Chociaż konta są bezpłatne, to wcale nie oznacza, że nie grożą nam żadne opłaty. Wyszło szydło z worka. 🙂

Co w podstawowym rachunku płatniczym będzie za darmo, a co nie?

Żeby nie było niedomówień ustawodawca stworzył listę, której banki muszą się trzymać. Dowiemy się z niej, za co bank może, a za co mu nie wolno pobierać opłat.

Decydując się na rachunek podstawowy, nic nie zapłacimy za:

 • prowadzenie konta,
 • wpłaty i wypłaty w bankomatach i wpłatomatach własnych banku,
 • 5 przelewów na miesiąc (w tym zleceń stałych).
 • 5 transakcji (wpłaty i wypłaty) w obcych bankomatach i wpłatomatach na terenie RP.

Za co bank może pobierać opłaty:

 • przelewy zagraniczne (np. SEPA),
 • po przekroczeniu limitu 5 wpłat i wypłat w obcych bankomatach i wpłatomatach lub po przekroczeniu 5 przelewów krajowych.

A czy np. za 6 i kolejne przelewy internetowe bank będzie mógł zaśpiewać sobie po 10 zł? Na szczęście nie. Przynajmniej nie tak łatwo.

Opłaty nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do transakcji tego typu.

Czyli, jeśli do tej pory w danym banku klienci nic nie płacili za przelewy zewnętrzne, to średnia z 12 miesięcy będzie równa 0.

Dodatkowo, już od pierwszej transakcji bank może nam naliczać opłaty za operacje zagraniczne. Ich cena będzie również ustalana w odniesieniu do średniej z ubiegłego roku.

Posiadacze rachunku podstawowego mają mieć zapewniony dostęp do konta na takich samych zasadach, jak inni użytkownicy, tj. online oraz w placówce. Lub tylko przez Internet, ale dotyczy to jedynie banków, które działają wyłącznie w sieci.

Mówiąc o opłatach nie można zapomnieć o karcie debetowej.

Czy karta do rachunku podstawowego będzie darmowa?

Tutaj muszę przyznać, że mam zagwozdkę.

Tak, jak wspominałem wcześniej w zapisach ustawowych czytamy, że:

bank nie może pobierać od konsumenta opłat za świadczenie usług związanych z prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego innych niż opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz opłaty za wykonanie transgranicznych transakcji płatniczych.

W ustępie 2 i 3 jest mowa o przekroczeniu opisanych wcześniej limitów 5 transakcji. Czy to oznacza, że cyklicznej opłaty za kartę również nie będzie?

Komisja Nadzoru Finansowego w opracowanym przez siebie dokumencie dotyczącym zasad dostępu do podstawowego rachunku płatniczego pisze:

Dostawcy usług płatniczych nie mogą pobierać opłaty za wydanie karty płatniczej (debetowej) do rachunku podstawowego.

A co z opłatą za jej obsługę? Tego według mnie ustawa nie precyzuje. Przyjdzie nam więc poczekać do sierpnia i przekonać się, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jeżeli w cennikach pojawią się opłaty za kartę, a do tego warunkowe zwolnienia z tej opłaty, to wyjdzie… że większość banków ma już w swojej ofercie taki rachunek!

AKTUALIZACJA – po przestudiowaniu dostępnych cenników wygląda na to, że banki nie będą pobierać warunkowych opłat za obsługę karty do kont PRP.

Jak założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Załóżmy, że nie masz obecnie żadnego konta i chcesz skorzystać z oferty podstawowego rachunku. W jaki sposób je założyć? Dopuszczone zostały najpopularniejsze metody otwierania konta podstawowego:

 • w placówce, po złożeniu pisemnego wniosku;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli przez Internet.

Dopuszcza została także możliwość złożeniu takiego wniosku ustnie, o ile dany bank akceptuje taką formę. Czyli jest szansa na konto na telefon. 😉

AKTUALIZACJA – wygląda na to, że niektóre banki (np. PKO BP) będą utrudniać otwarcie konta online. Możliwe będzie założenie rachunku PRP tylko w placówkach. W innych bankach (np. ING) założenie konta online uzależnione jest od tego, czy mamy już aktywny dostęp do platformy elektronicznej.

Przy okazji na banki nałożono także 2 istotne zakazy. Cytuję:

Bank nie może uzależniać otwarcia podstawowego rachunku płatniczego od zawarcia przez konsumenta innej umowy o świadczenie usług dodatkowych ani od zadeklarowania określonej kwoty wpływu środków pieniężnych na podstawowy rachunek płatniczy.

Po złożeniu wniosku umowa ma zostać podpisana w ciągu 10 dni. Jeśli natomiast bank odmówi otwarcia rachunku, to ma tyle samo czasu na poinformowanie klienta o przyczynach odmowy.

Dlaczego bank może odmówić otwarcia podstawowego rachunku płatniczego?

Bank może odmówić otwarcia takiego rachunku z różnych powodów, np:

 • gdy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo,
 • ze względu na brak aktualnego dokumentu tożsamości,
 • brak adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego na terenie RP,
 • posiadanie przez klienta innego rachunku w Polsce, w ramach którego może wykonać te same transakcje, co na koncie podstawowym.

A skąd bank będzie wiedział, że mamy konto w innym banku?

Od 2016 r. działa w Polsce Centralna Informacja o rachunkach bankowych. Jest to baza danych w której łatwo można sprawdzić, czy i gdzie dana osoba ma lub miała rachunek.

Zapytanie, z prośbą o sprawdzenie danej osoby (żyjącej lub zmarłej, jeśli dysponujemy prawem do spadku), mogą złożyć nie tylko banki, ale także osoby prywatne – w dowolnej placówce banku lub SKOKu. Cena takiej usługi jest zróżnicowana. Waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Banki ustalają ją indywidualnie.

Bank może odmówić otwarcia, ale może też samodzielnie zamknąć konto.

Kiedy bank zamknie Ci rachunek?

Jest kilka sytuacji, w których bank może zlikwidować konto podstawowe:

 • na koncie nie odnotowano żadnej operacji przez ponad 2 lata (z wyjątkiem naliczania opłat lub odsetek),
 • przypuszcza się wykorzystanie rachunku do celów niezgodnych z prawem (ciekawe, co z handlem kryptowalutami?)
 • klient otworzył inne konto, które daje mu możliwość wykonywania transakcji dostępnych w ramach konta podstawowego,

W tym ostatnim przypadku dostawca może wypowiedzieć umowę z co najmniej dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Aby był czas na przeniesienie przelewów stałych, zapisanych kontrahentów, czy podanie nowego konta u pracodawcy.

Z teorii to byłoby na tyle.

Powyżej zebrałem najważniejsze informacje na temat rachunku, który zdaniem ekspertów przyczyni się do wzrost poziomu ubankowienia naszego społeczeństwa.

A jak to będzie wyglądało w praktyce?

Czas pokaże. Według mnie przekonywanie osób starszych do plastikowego pieniądza może być trudne. Istotne jest też to, że ta grupa nie korzysta z konta bankowego z zupełnie innych powodów niż wysokość opłat. Wyliczanie można zacząć od braku zaufania do banków, poprzez niechęć do nowych technologii, a kończąc na przyzwyczajeniu do trzymania pieniędzy pod ręką.

Takie działanie przynieść może natomiast zupełnie inny efekt. Tj. na konto podstawowe przerzucą się osoby, które obecnie sporadycznie korzystają ze swojego płatnego rachunku. Tu widzę jedyny jasny punkt, choć chyba nie o to pomysłodawcom chodziło. 🙂

Na koniec pozostaje więc pytanie:

Czy warto zakładać podstawowe konto?

Jeśli jesteś osobą, która nie chce płacić za rachunek, ale jednocześnie lubi elastyczność, często podróżuje i ceni sobie dostęp do szerokiej gamy usług, to konta podstawowego Ci nie polecam. Dlaczego? Istnieje prawdopodobieństwo, że bank zrobi z tego konto wydmuszkę, wykastrowaną z szeregu ciekawych i użytecznych funkcjonalności. Tylko po to, aby odbić sobie w innym miejscu.

Czy to oznacza, że musisz płacić za rachunek? Absolutnie NIE.

Już teraz masz wybór. Możesz otworzyć w trzech bankach pełnoprawne darmowe konto bankowe. Takie, gdzie nie ma opłat za konto i kartę, są nielimitowane przelewy za 0 zł i nieograniczone wypłaty z bankomatów bez prowizji.

AKTUALIZACJA Jak widzimy na pierwszych przykładach banki narzucają różne ograniczenia na użytkowników podstawowych rachunków płatniczych. Skrupulatnie też odliczają bezpłatne 5 pierwszych transakcji, aby móc później nałożyć opłatę np. za operacje wykonywane w oddziale, czy wypłaty z bankomatów. Po wykonaniu tych operacji oferta praktycznie nie różni się od kilkunastu obecnych już na rynku kont bankowych, z których można również korzystać za darmo.

Nie oferują też promocji startowych, w których możemy zyskać zwroty za zakupy lub podwyższone oprocentowanie na lokatach, co jest normą dla tradycyjnych kont osobistych.

Szczegółowy opis tych kont, informacje o promocjach dla nowych klientów oraz opinie innych użytkowników znajdziesz w moim stale aktualizowanym rankingu. Na rynku jest naprawdę spory wybór rachunków i warto spędzić chwilę, aby wybrać taki, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim oczekiwaniom.

Kiedy więc warto otworzyć konto podstawowe? Chociażby wtedy, gdy mamy niskie wymagania co do konta, nie korzystamy z niego często lub zależy nam na byciu klientem konkretnego banku. Jakiego? Zakładam, że znajdzie się całkiem duża grupa osób, które zechcą otworzyć swój podstawowy rachunek płatniczy w PKO BP, bo znają markę i tylko jej są w stanie zaufać.

A ja mam pomysł. Czy nie wystarczyłoby w kontrolowanym przez Państwo banku PKO BP po prostu obniżyć ceny? Wtedy konkurencja musiałaby się dostosować. Efekt byłyby taki sam. Banki skupiłyby się na obracaniu pieniędzmi zamiast wymyślania kuriozalnych opłat. I żadna nowa ustawa nie byłaby do tego potrzebna.

(Oceń artykuł)
[Głosów: 29 Średnia: 4.6]

Co trzeba zrobić przed zamknięciem konta?

Pobierz mój poradnik i uniknij 7 najpoważniejszych grzechów związanych z zamykaniem konta w banku.

Dołącz do społeczności osób świadomych swoich praw w banku!

O Autorze: Tomasz (admin)

Nie lubię płacić bankom, a na podwyżki opłat mam reakcję alergiczną :). Na blogu przedstawiam jak tych opłat uniknąć lub zupełnie wypowiedzieć umowę rachunku.
Chcesz zamknąć konto lub kartę w innym banku zerknij na listę artykułów.
Szukasz bezpłatnej alternatywy? Zapoznaj się z 
rankingiem najlepszych darmowych kont
.

Powiadom o

19 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przemek
5 lat temu

Mieszkałem przez kilkanaście lat w Wielkiej Brytanii i konta darmowe to norma. Dzielą się na konto Basic bez możliwości kredytowych i często z kartą tylko do wypłat w każdym bankomacie bez prowizji(przeważnie dla osób z problemami finansowymi) i konto Debit też bez opłat z możliwością kredytu i płatności w sklepach. Do tego można wybrać dodatkowy płatny pakiet z dodatkowymi usługami typu ubezpieczenie sprzętu elektronicznego assistance drogowy etc. Nie ma opłat za korzystanie z innych bankomatow czy warunków do spełnienia żeby nie ponosić opłat za posiadanie karty, a przelewy międzybankowe są realizowane za darmo i natychmiast obojetnie od dnia tygodnia czy godziny. Jest jeszcze wiele różnic wręcz przepaść, w skrócie w Polsce nieźle nas rżną.

Marek
5 lat temu

W Millenium aby ,,przejść” na konto podstawowe z 360 trzeba wypowiedzieć obecne konto (30 dni trwa okres wypowiedzenia) i później przejść weryfikację trwającą do 5 dni, czyli maksymalnie czekamy 35 dni. Informacje o koncie schowane do zakładki z regulaminami i cennikami, tak żeby człowiek jak najmniej wiedział i tylko go nie zakładał.

Konrad Borowski
5 lat temu

Wprowadzono rachunki i już widzę w jaki sposób banki chcą zniechęcić klientów do korzystania z nich. Sprawdziłem różne banki (aczkolwiek mogłem coś przegapić).

Informacje o tych rachunkach są dobrze ukryte na stronach internetowych banków (czasami tylko są w Tabelach Opłat i Prowizji). Większość banków wymaga założenia rachunku PRP w oddziale (wyjątek: Pocztowy który umożliwia założenie rachunku podstawowego przez Internet). Na dodatek banki utrudniają założenie w oddziale – dla przykładu procedura założenia rachunku PRP w Nest Banku zakłada przyjście do oddziału, weryfikację czy nie posiadamy rachunku w innym banku zajmującą 5 dni, a następnie ponowne przyjście do oddziału.

Eurobank ma wyjątkowo kreatywną metodę zniechęcania – rachunek PRP nie ma dostępu do bankowości internetowej i mobilnej – prowadzenie jest tylko w oddziale.

Promocje nie dotyczą rachunków PRP. Na przykład w Nest Banku, zakładając rachunek podstawowy nie można skorzystać z Nest Lokaty Witaj.

W skrócie, jeżeli się uprzesz to założysz rachunek PRP. Tylko po co?

Jedyny sens jaki widzę jest taki że jeżeli masz oddział w pobliżu, to możesz robić w nim transakcje za darmo (do pięciu). Nie ważne jaki bank. No i wszystkie bankomaty za darmo. Jak ktoś lubi być w oddziale to może mu się nawet spodobać rachunek PRP – wybiera bank do którego ma najbliżej i korzysta. No i wtedy wymaganie założenia rachunku w oddziale nie jest problemem – w końcu jest blisko. A jak się przeniesiemy, to rachunek nie jest problemem – nie trzeba go zamykać – jest darmowy, a nawet jeżeli bank się zorientuje że mamy rachunek w innym banku to co najwyżej mogą go zamknąć z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia – opłat nie mogą naliczyć.

Kamil
5 lat temu

Nie do końca rozumiem korzyści z tego pomysłu. Przecież od dawna można założyć i korzystać z całkowicie darmowego konta Nest Bank i to bez żadnych haczyków. Nie musi to być jedyne i słuszne konto, a darmowe jest w 200% (w ogóle nie korzystam, loguje się raz na pól roku, a mimo tego koszty równe 0zł)

ABC
5 lat temu
Odpowiedz  Kamil

Można.
Ale po pierwsze, to czy kiedyś ten bank nie zostanie przejęty przez kogoś.
A po drugie: to są unijne rozporządzenia nie pisane pod Polskę tylko całą UE, a w części krajów banki nadal zdzierają za konta. Być może u nas jest „zajebiście” ale to nie znaczy, że w Rumunii czy Irlandii jest podobnie.

ABC
5 lat temu
Odpowiedz  Kamil

A trzecia korzyść jest taka, że jak zaczną gwiazdorzyć z opłatami, to założysz PRP. Więc będą musieli teraz się z tym pilnować.

rewy
5 lat temu

ale unia nie nakłada jeszcze obowiązku używania takiego konta?

Konrad Borowski
5 lat temu

> Ciekawy jestem jaka będzie interpretacja banków w zakresie niewymienionych w ustawie funkcjonalności jak np. dostęp przez aplikację mobilną, czy płatności BLIK. Czy bank nie będzie chciał specjalnie utrudnić życia takim klientom, aby chętniej migrowali na „wyższy pakiet”, tj. płatny.

Raczej wątpię, przynajmniej jeżeli chodzi o te dwie konkretne funkcjonalności. Bankom wręcz zależy żeby klienci korzystali z BLIK-a ze względu na brak chargebacków i zmniejszone koszty (nie trzeba zamawiać żadnych kart). Powiem więcej, banki wręcz dają bonusy za korzystanie z tego systemu. Jestem w stanie uwierzyć że dla posiadaczy rachunków PRP, banki nawet będą chciały robić promocję w stylu – przejdź na Blika i Ci jeszcze zapłacimy za to.

Z aplikacjami jest podobnie, banki chcą abyśmy z nich korzystali. Kiedy zakładałem konto w mBanku w oddziale wręcz namawiano mnie żebym zainstalował aplikację mobilną. Chodzi o to że jeżeli klient często loguje się do systemu to łatwiej mu coś sprzedać czego nie potrzebuje. Albo i potrzebuje, kto to wie.

Podejrzewam że jeżeli jakakolwiek usługa miała by zniknąć z rachunków PRP to byłyby to rachunki oszczędnościowe. Ale nawet w to wątpię. Po prostu produkty dodatkowe w bankach są zbyt opłacalne dla banków by ich nie oferować klientom korzystających z darmowego rachunku.

Konrad Borowski
5 lat temu
Odpowiedz  Tomasz (admin)

Wygląda na to że odpowiedzią banków są obniżki cen specyficzne dla rachunków nie-PRP. BZWBK zmniejsza koszt przelewów natychmiastowych do zera, Citi Handlowy oferuje konto za zero w promocji trwającej do końca tego roku, a co inne banki zrobią dowiemy się w sierpniu.

5 lat temu

A jeśli ktoś ma tylko rachunek oszczędnościowy w jakimś banku (nie konto typu ROR) to też będzie mógł założyć po 8 sierpnia takie darmowe konto ?

Adam
5 lat temu
Odpowiedz  Tomasz (admin)

Witajcie.
W praktyce też tak chciałem zrobić, ale w PKO SA nie można, bo czytają przepis tak, że nie można mieć żadnego innego rachunku obok podstawowego. Nie dałem rady otworzyć tego prp w PKO SA, a w Santander wmawiano mi, że to jest tylko dla osób, które nie miały żadnego rachunku bankowego…

K..
6 lat temu

„Cena takiej usługi jest zróżnicowana. Waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Banki ustalają ją indywidualnie.” – Hm, czy coś się zmieniło? Jak tylko wszedł ten rejestr, to wykonałam zapytanie w BZWBK i dla klientów było ona bezpłatne (choć wymagało uporu, żeby pani jednak zadzwoniła i dowiedziała się, że mogę pytać o własne rachunki). Z tego co pamiętam, to jeszcze kilka banków oferowało wówczas za darmo.