Przygotowałem prostą i kompleksową instrukcję, jak złożyć wypowiedzenie OC PZU. Z artykułu dowiesz się, kiedy możesz rozwiązać umowę, w jakich sytuacjach przysługuje Ci zwrot części składki i o czym trzeba pamiętać, aby sprawę załatwić bez problemów. Przygotowałem też wzór pdf do pobrania – jest to gotowe pismo z wypowiedzeniem umowy OC w PZU. Informacje tu zawarte są uniwersalne także dla innych ubezpieczycieli.

Chcesz wiedzieć jak to zrobić sprawnie i bezpiecznie? Zapraszam do czytania.

Od 1.01.2022 r. zgodnie z nowymi przepisami firmy ubezpieczeniowe uzyskają wgląd w liczbę punktów karnych nałożonych na każdego kierowcę. Składka OC będzie uwzględniała, czy jeździmy bezpiecznie. Ile będzie drożej? Tego nie wiadomo. Każdy ubezpieczyciel wyliczy to samodzielnie.

Jedno jest pewne – nie warto mieć nieopłaconej składki. Nowa kara dla właściciela samochodu za brak ważnej polisy OC powyżej 14 dni to 6020 zł. A dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów – 9030 zł. Nie mówiąc o konieczności pokrycia kosztów z własnej kieszeni, jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia.

Zasady wypowiadania umów z ubezpieczycielem pojazdu regulują zapisy ustawowe, a dokładniej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dlatego w tym temacie panują ściśle określone zasady. Zacznijmy jednak od ważnego pytania.

Czy można zrezygnować z polisy OC w PZU w tracie trwania umowy?

Jest kilka sytuacji, które pozwalają na wypowiedzenie polisy OC w PZU przed zakończeniem standardowego, 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Mam na myśli chociażby złomowanie, kradzież, kupno używanego auta, rejestrację za granicą, itp. Ale takie pytanie najczęściej zadają sobie osoby, którym polisa przedłużyła się automatycznie, bo zapomnieli lub nie zdążyli na czas jej wypowiedzieć, a już kupili polisę OC u innego ubezpieczyciela.

Otóż okazuje się, że można, aby uniknąć podwójnego ubezpieczenia. Tak stanowi ustawa:

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 (przyp. tj. automatycznie przedłużona), umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Czyli, jeśli masz polisę OC w PZU i ona przedłuży Ci się automatycznie po 12 miesiącach, a w międzyczasie kupisz inne OC, to polisę w PZU możesz wypowiedzieć. Zgodnie z prawem, PZU odliczy część składki za czas obowiązywania ubezpieczenia.

Przechodzimy teraz do najważniejszego pytania.

Jak złożyć wypowiedzenie OC w PZU?

PZU daje do wyboru kilka ścieżek składania wypowiedzenia umowy OC.

 • korespondencyjnie
 • Pismo z wypowiedzeniem można wysłać listem na warszawski adres PZU. Jeśli wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej, to liczy się data stempla pocztowego. Warto więc wysłać poleconym, aby mieć dowód nadania. Wspomniana na wstępie ustawa precyzuje też dokładnie, kiedy należy wysłać list.

  Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

  List należy wysłać na adres:
  PZU SA ul.
  Postępu 18A
  02-676 Warszawa

  Jeśli pismo dotrze do PZU inaczej niż za pośrednictwem Poczty Polskiej, to liczy się data otrzymania przez PZU.

 • mailowo
 • Jeśli zamiast iść na pocztę wolisz wysłać maila, to do wiadomości trzeba załączyć skan lub zdjęcie podpisanego wypowiedzenia. Jest to warunek konieczny, aby skutecznie rozwiązać umowę.

  Wiadomość trzeba wysłać na adres:
  [email protected]

 • osobiście – w palcówce PZU lub na spotkaniu z agentem
 • Jeśli masz po drodze i wolisz załatwić sprawę osobiście, to możesz podejść do oddziału PZU i tam złożyć wypowiedzenie umowy polisy OC. Konsultant da Ci do podpisania niezbędne dokumenty. Warto poprosić też o kopię złożenia dyspozycji wypowiedzenia polisy OC. Dla własnego bezpieczeństwa.

  Aby znaleźć najbliższą placówkę, możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej PZU.

  jak wypowiedzieć umowę w PZU - punkty obsługi
  Oprócz adresów znajdziesz tam również dane agentów, godziny pracy oraz numery telefonów kontaktowych.

Przejdźmy teraz do kolejnej ważnej sprawy. Czyli jak napisać wypowiedzenie polisy OC w PZU?

Wypowiedzenie OC w PZU. Wzór do pobrania

Aby skutecznie rozwiązać umowę OC z PZU, w piśmie trzeba zamieścić następujące dane:

 • miejscowość i datę,
 • dane osobowe właściciela pojazdu – imię i nazwisko, adres,
 • dane pojazdu – numer rejestracyjny i marka pojazdu,
 • numer polisy OC,
 • dyspozycję wypowiedzenia umowy.

Pismo możesz napisać samodzielnie lub pobrać przygotowany przeze mnie gotowy wzór.

Wzór wypowiedzenia OC do PZU →

W wypowiedzeniu warto też dodać prośbę o przesłanie potwierdzenia, że polisa wygaśnie z ostatnim daniem umowy, czyli nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Jeśli oprócz OC w PZU planujesz także rozwiązanie innych umów, to zajrzyj na stronę główną ZamknijKonto.pl. Znajdziesz tam nie tylko instrukcje zamykania rachunków we wszystkich bankach w Polsce, ale także wpisy o tym, jak rozwiązać umowę np. z różnymi dostawcami mediów (np. Cyfrowy Polsat, Canal+, UPC i wiele innych.)

Przepłaciłeś za OC?

A jeśli przepłaciłeś na polisie OC i chcesz trochę dorobić, to zobacz aktualnie najlepsze promocje bankowe, gdzie łatwo i bez haczyków można zdobyć solidną premię na start.

Ciągłość ubezpieczenia OC

Składając wypowiedzenie umowy OC pamiętaj, że posiadanie takiej polisy jest w Polsce obowiązkowe. Ważna jest także jeszcze jedna sprawa.

Jeśli złożysz wypowiedzenie polisy OC w PZU i będziesz chciał wykupić polisę u innego ubezpieczyciela, to okres ubezpieczenia musi być nieprzerwany. Przerwa w ubezpieczeniu grozi nałożeniem sporej kary finansowej. A szkody (nie tylko materialne, ale także koszty leczenia czy rehabilitacji poszkodowanych) dokonane w okresie przerwy w ubezpieczeniu trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia dotyczy też samochodów nieużytkowanych oraz niesprawnych technicznie. Dopóki pojazd nie zostanie oficjalnie wyrejestrowany, nawet jeśli nie wyjeżdżasz nim z garażu, lub zezłomowany, musi posiadać ważną polisę OC.

Przykładowo, jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa ponad 2 tygodnie, to jako posiadaczowi samochodu osobowego grozi Ci kara wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto). Od 1 stycznia jest to 6030 zł.

Kontrolą ciągłości ubezpieczenia oraz nakładaniem ewentualnych kar zajmuje się UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Może on też dokonać umorzenia kary, ale jedynie w nielicznych przypadkach.

Cytują art. 94 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach:

W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową obowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

Jeśli taka sytuacja miała miejsce, to warto skontaktować się z UFG i złożyć podanie o umorzenie kary.

Pamiętaj, że jeśli pojazd nie zmienia właściciela, to polisa OC w PZU odnawia się automatycznie co 12 miesięcy. Inaczej jest w przypadku kupna używanego samochodu. Kupując auto na rynku wtórnym, kupujesz też polisę OC, ale ona wygasa na koniec 12-miesięcznego okresu, na który została zawarta. Nie przedłuża się automatycznie. Nowy właściciel samochodu musi pamiętać, aby wykupić polisę i nie spowodować przerwy w ubezpieczeniu. Po 12 miesiącach odnowi się już automatycznie.

Skoro jesteśmy przy sprzedaży auta, to jeszcze jeden ważny temat.

Polisa OC a sprzedaż samochodu

Na początek najważniejsze – jeśli sprzedałeś auto, to od razu poinformuj właściwy wydział komunikacji, że auto zmieniło właściciela oraz zgłoś to w PZU. Na zawiadomienie ubezpieczyciela masz 14 dni. Warto jednak zrobić to od razu, bo pamiętaj, że figurujesz jako posiadacz i wszelkie szkody dokonane tym pojazdem automatycznie obciążają Ciebie. Więc możesz dzięki temu uniknąć potencjalnych problemów.

Możesz to zrobić przez specjalny formularz na stronie PZU.

wypowiedzenie oc pzu sprzedaż

Do formularza trzeba załączyć wyraźne zdjęcie albo skan umowy sprzedaży lub podpisanego oświadczenia z następującymi informacjami:

 • data sprzedaży,
 • dane pojazdu – numer rejestracyjny i marka,
 • numer polisy,
 • dane sprzedającego – imię i nazwisko, adres, PESEL,
 • dane kupującego – imię i nazwisko, adres, PESEL – niezbędny,
 • informacja, że pojazd zmienił właściciela.

Nie musisz podawać kwoty transakcji. Dla ubezpieczyciela jest ważne tylko, aby mógł zidentyfikować sprzedawcę i kupującego.

W razie wątpliwości możesz się skontaktować z PZU, dzwoniąc pod całodobowy numer 22 566 55 55.

Wspomniałem już, że samochód sprzedajemy razem z polisą OC, więc nie możemy po sprzedaży wypowiedzieć umowy. Ma do tego prawo nowy właściciel pojazdu. Kupujący ma wybór – może korzystać do końca trwania umowy z obecnej polisy, albo wykupić nową u innego ubezpieczyciela.

Korzystanie z polisy po starym właścicielu jest obarczone ryzykiem rekalkulacji składki. Tzn., PZU może (ale nie musi) policzyć na nowo wysokość składki i wezwać do dopłaty. Jeśli kwota będzie wyższa od zapłaconej, to kupujący może wtedy zrezygnować, złożyć wypowiedzenie i wykupić inne OC. Musi tylko uregulować opłatę za ilość dni faktycznego korzystania z OC po starym właścicielu.

Czy sprzedający może odzyskać część niewykorzystanej składki OC?

Poprzedni właściciel pojazdu otrzyma zwrot niewykorzystanej części składki tylko wtedy, gdy nabywca zdecyduje się na zakup polisy OC u innego ubezpieczyciela i poinformuje o tym na piśmie starego ubezpieczyciela.
Nawet jeśli będzie wykupiona nowa polisa, to zwrotu nie będzie, dopóki nowy właściciel nie zgłosi tego na piśmie.

W pewnych przypadkach jednak zwrot składki zawsze należy się właścicielowi pojazdu.

Kiedy należy Ci się zwrot składki OC w PZU?

Zwrot wysokości składki obliczany jest proporcjonalnie do okresu korzystania z niej. Kwotę zapłaconego OC dzielimy przez liczbę dni w roku, by uzyskać dobową cenę polisy. Potem tę wartość mnożymy przez ilość niewykorzystanych dni.
Przykładowo, jeśli mamy roczną polisę kupioną za 921,5 zł, to dzieląc to przez 365 otrzymujemy dzienną stawkę 2,5 zł. Jeśli umowę rozwiążemy 150 dni przed końcem polisy, to przysługuje nam zwrot 375 zł (2,5 zł x 150).

Kiedy zgodnie z prawem przysługuje zwrot części składki?

 • W przypadku podwójnego ubezpieczenia.
 • O tym pisałem już na wstępie. Jeśli stara polisa przedłuży Ci się automatycznie, a w międzyczasie wykupisz nową, to możesz wypowiedzieć tę przedłużoną automatycznie.

 • Po wyrejestrowaniu pojazdu.
 • Dwa najczęstsze powody wyrejestrowania to:

  • kradzież lub trwała i zupełna utrata pojazdu (np. w pożarze)
  • Tutaj trzeba jednak pamiętać, że dla ubezpieczyciela ważne będzie udokumentowanie powodu wyrejestrowania.

  • złomowanie – czyli przekazanie auta do stacji demontażu lub do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
  • Gdy złomujesz pojazd musisz zwrócić uwagę, na to, czy dany punkt posiada odpowiedni uprawnienia i jaki dokument otrzymasz. Ubezpieczyciel będzie oczekiwał zaświadczenia o demontażu z unieważnieniem dokumentów pojazdu. Jeśli w punkcie złomowania otrzymasz tylko fakturę albo umowę sprzedaży, to PZU może uznać, że miała miejsce transakcja sprzedaży i OC zostanie przepisane na nabywcę. A wtedy polisa wygaśnie na koniec 12-miesięcznego okresu, więc zwrot części składki nie przysługuje.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Jeśli kupiłeś polisę OC w PZU np. przez Internet albo telefonicznie, to zgodnie z prawem, w ciągu 30 dni masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Możesz się wycofać, a ubezpieczyciel potrąci Ci jedynie część składki za dni, w których ubezpieczenie było aktywne. Jeśli odstąpisz od umowy np. po 10 dniach, to wracając do przykładu powyżej, odzyskasz kwotę ceny polisy pomniejszoną o 25 zł (10 x 2,5 zł).

Podstawą prawną odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest art. 40. ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy.

Termin uznaje się za dochowany, jeśli w ciągu tych 30 dni pismo zostanie doręczone do PZU lub nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W oświadczeniu, a dokładniej odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wystarczy napisać np.:

Zgodnie z Art. 40. ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, ja niżej podpisany ………….. odstępuję od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość. Odstąpienie dotyczy polisy o numerze ……………….. dla pojazdu marki …………. o numerze rejestracyjnym …………..
Proszę o przesłanie potwierdzenia rozwiązania umowy na adres e-mail ………………
Zwrotu środków proszę dokonać na mój rachunek ….. prowadzony w banku ……..

Pamiętaj, aby w piśmie oprócz imienia i nazwiska podać swój adres oraz numer PESEL.

Nic nie zadzieje się jednak automatycznie. Zarówno wyrejestrowanie, jak i odstąpienie od umowy zawartej na odległość trzeba zgłosić na piśmie do PZU. Poza potwierdzeniem wyrejestrowania otrzymanym z wydziału komunikacji, trzeba jeszcze dołączyć potwierdzenie złomowania, kradzieży czy trwałej utraty.

Pamiętaj, że do ubezpieczyciela trzeba zgłosić również:

 • zarejstrowanie za granicą,
 • sprzedaż za granicą,
 • kasację za granicą.

Aby uniknąć automatycznego odnowienia polisy i wezwania do jej opłacenia. W każdym z tych przypadków trzeba pisemnie powiadomić PZU, załączając dokument potwierdzający podstawę do wypowiedzenia umowy. Czyli np. dowód sprzedaży lub rejestracji za granicą.

Temat ubezpieczeń pojazdów jest dość obszerny, ale zebrałem tutaj najważniejsze informacje o tym, jakie kroki trzeba podjąć, aby sfinalizować wypowiedzenie umowy OC w PZU.

Sprawdź nową promocję: 240 zł zwrotów od płatności telefonem + premia 450 zł od Alior Banku.

Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie najważniejszych informacji.

Jak zmienić polisę OC?

Nie ważne, jaki jest powód rezygnacji z polisy OC, kroki, które musisz powziąć są bardzo podobne.

Co zatem należy zrobić?

 • odszukaj swoją polisę OC w PZU i sprawdź do kiedy obowiązuje
 • Z dwóch ważnych powodów. Wiesz do kiedy masz czas na jej wypowiedzenie i od kiedy należy zawrzeć nową polisę, aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

 • przygotuj pismo z wypowiedzeniem lub skorzystaj z mojego gotowego wzoru pdf wypowiedzenia OC w PZU
 • Przypomnę, że pismo możesz wysłać listem (najlepiej poleconym), mailem (skan podpisanego dokumentu) lub zanieść osobiście. Pamiętaj o dodaniu załączników, jeśli są konieczne.

 • w piśmie warto poprosić o potwierdzenie rozwiązania polisy, aby PZU dało znać, że umowa została rozwiązana oraz podać numer rachunku bankowego, jeśli przysługuje Ci zwrot części składki.
 • kup polisę u nowego ubezpieczyciela.

Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się bez problemu zmienić ubezpieczyciela.

A jeśli przepłaciłeś na polisie OC sprawdź aktualne promocje i dowiedz się jaką składkę możesz płacić. Pamiętaj, że jeśli Twoja ostatnia umowa przedłużyła się automatycznie (bez względu kiedy to było), to możesz ją zerwać, wybrać tańsze ubezpieczenie i zwrócić się o zwrot pozostałej części składki. Skorzystaj z kalkulatora, aby dowiedzieć się gdzie będzie najtaniej.

(Oceń artykuł)
[Głosów: 8 Średnia: 5]

Co trzeba zrobić przed zamknięciem konta?

Pobierz mój poradnik i uniknij 7 najpoważniejszych grzechów związanych z zamykaniem konta w banku.

Dołącz do społeczności osób świadomych swoich praw w banku!

O Autorze: Tomasz (admin)

Nie lubię płacić bankom, a na podwyżki opłat mam reakcję alergiczną :). Na blogu przedstawiam jak tych opłat uniknąć lub zupełnie wypowiedzieć umowę rachunku.
Chcesz zamknąć konto lub kartę w innym banku zerknij na listę artykułów.
Szukasz bezpłatnej alternatywy? Zapoznaj się z 
rankingiem najlepszych darmowych kont
.

Powiadom o

14 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Adam
2 lat temu

Dawno dawno temu…to było moje pierwsze auto i ubezpieczenie OC oraz AC. Auto oczywiście piękne czerwone Seicento. Miła starsza Pani namówiła mnie na ubezpieczenie w PZU bo to najlepsza firma. Jako młody kierowca bez zniżek wybuliłem za to sporo kasy, oczywiście na pierwszą ratę. Po kilku miesiącach nagle pękła mi szyba czołowa w moim aucie. Zgłosiłem sprawę PZU, byly zdjęcia i opinie. Niestety nie zakwalifikowałem się do odszkodowania z racji niskiej szkody, wtedy to było chyba powyżej 800pln. Opowiedziałem ta sytuację mojej Pani przedstawicielce z PZU. Ta po wysłuchaniu dała mi świetną radę „trza było wziąć kaminia i bumbnąć w drugą szybę to by były winksze koszty” W ten o to sposób zakończyłem przygodę z OC w PZU w trybie natychmiastowym i po dziś dzień odrzuca mnie ta firma 😁

Karol Piotrowski
2 lat temu

Polecam UNIQA , zaoszczędziłem jako członek zarządu wspólnoty ze statusem VIP. Jest to dodatkowe 30% zniżki. Jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji może się upomnieć o bonus. Pllecam

Mateusz
2 lat temu

Jeśli chodzi o ubezpieczenia OC to spoko artykuł. Lata temu to nie było tak jak teraz, że sobie sami możemy szybko zrobić kalkulację online, a jak się spodoba to od razu kupić polisę. Co do moich polis na przestrzeni lat to kiedyś np. pewna pani w agenci z ubezpieczeniami wielu firm powiedziała, że jeśli chodzi o PZU to tam jest taka polityka, że po roku z nimi chcąc kontynuować to się nie opłaca. Lepiej skorzystać z innego ubezpieczyciela, a ewentualnie po roku „wrócić na łono” PZU, ponieważ była korzystniejsza oferta dla klienta powracającego niż stałego. Gdy zaczynałem swoją przygodę z motoryzacją to tak jak już wspominałem we wstępie przez pierwsze lata korzystałem z takiej multi agencji gdzie znajoma pani sprawdzała oferty u różnych ubezpieczycieli, wiadomo ta, która była najtańsza wygrywała. Po jakimś czasie rozwinął się internet, pojawili się różni pośrednicy jak rankomat, mubi i tym podobni. Tak zacząłem korzystać również z polis online. Bardzo często tym ofertom towarzyszą atrakcyjne promocje np. zwroty gotówki na konto. Czasami jak zbliża się mi koniec ochrony ubezpieczeniowej to nawet z ciekawości idę do jakiegoś punktu typu multi agencja z ubezpieczeniami aby sprawdzić jaką najtańszą polisę OC mogę zakupić na dany czas stacjonarnie. Jakby nie patrzeć do tej pory korzystałem w ostatnich 2 latach tylko i wyłącznie z polis online i były one korzystniejsze niż te „na mieście”. Pewnie z uwagi na promocje. Dlatego nie można stwierdzić, że już nie kupię polisy stacjonarnie, ponieważ tego nie wiem. Toteż jak ktoś sobie pilnuje takich spraw i ma trochę czasu to zawsze pierwsze warto zrobić kalkulację online nawet na 2 różnych stronach, a następnie udać się gdzieś na miasto… Czytaj więcej »

Michał
2 lat temu

Mi akurat udało się zauważalnie obniżyć stawkę OC+AC rok do roku u tego samego ubezpieczyciela. Zacząłem od tego, że już na kilka miesięcy przed końcem ochrony „wyklikałem” formularz online nie przyznając się, że jestem już klientem. Ofertę, którą ubezpieczyciel mi zaproponował zapisałem sobie (zrzuty ekranów i link do oferty). Później, już bezpośrednio przez końcem polisy porównałem tę ofertę z aktualną ofertą przedłużenia. Ponieważ ta pierwsza była korzystniejsza, to w rozmowie z konsultantem powołałem się na numer tej oferty. Konsultant zastrzegł, że on nie może mi tej oferty samodzielnie aktywować, ale musi się skonsultować z przełożonym. Niedługo później oddzwonił z pozytywną decyzją. Niezależnie od tego cena oferty (przedłużenia) online była niższa niż zaproponowana w ofercie przedłużenia przez konsultanta. Dodatkowo wybierając płatność online BLIK-iem uzyskałem dodatkowy rabat. A wisienką na torcie tych oszczędności jest program zniżek za „bezpieczną” jazdę. Piszę bezpieczną w cudzysłowie, bo tylko ubezpieczyciel (ewentualnie firma dostarczająca mu obsługę danych z telematyki) wie jakie są dokładnie algorytmy obliczania tych zniżek, ale generalnie chodzi o przestrzegania ograniczeń prędkości oraz płynną jazdę (unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań). Oczywiście można dyskutować czy te dane są wystarczające do określenie ryzyka szkodowości kierowcy, ale tylko takie dane da się w łatwy sposób wyciągnąć z aplikacji do nawigacji (w ramach polisy Link4 oferuje darmową licencję NaviExpert). Z tego co wiem Link4 nie jest jedyną firmą ubezpieczeniową w Polsce, która już teraz stosuje podobne rozwiązanie (pobieranie danych z przejazdów i oferowanie zniżek na tej podstawie). Porównując to do wchodzącego w życie dostępu firm ubezpieczeniowych do historii punktów karnych, to można powiedzieć, że te dotychczasowe rozwiązania to taka „metoda marchewki”, a teraz wchodzi „metoda kija”. Chociaż w zasadzie obie metody mogą… Czytaj więcej »

MARZENA
2 lat temu

Dziękuję za bardzo przydatną wiedzę , nie tylko w tym temacie . Bardzo chętnie i często korzystam z informacji , które dajesz nam na blogu i rozszerzam swoją świadomość w świecie finansów . Jeśli chodzi o OC to , kiedyś dostałam bolesną lekcję przy zmianie ubezpieczyciela. Spóźniłam się o jeden dzień z wypowiedzeniem i musiałam zapłacić 2 składki. Bolało…Pozdrawiam serdecznie .

Marcin
2 lat temu

Zawsze gdy otrzymuje ofertę aby przedłużyć oc u starego ubezpieczyciela pisze do nich że w innych wyliczaja mi dużo mniejsza składkę, wtedy dostaję odpowiedź o dużo niższej ofercie od poprzedniej która jest najlepsze porównując u innych firm.

Michał
2 lat temu

Najwięcej na oc to ja oszczędzam,bo go wogóle nie mam😃

Andrzej
2 lat temu

Wyznaję zasadę, iż najlepsze ubezpieczenie OC uzyskam w momencie kupna samochodu w salonie samochodowym. Ubezpieczenie prolonguję w kolejnych latach u pierwszego ubezpieczyciela, lub go zmieniam. Dużą pomocą jest zwykle nieoceniona pani z Działu ubezpieczeń salonu. Największym sentymentem obdarzam PZU.
Z okazji Świąt i Nowego Roku składam najlepsze życzenia. Pozdrawiam serdecznie.

Adrian
2 lat temu

Bardzo dobrze, że mandaty będą uwzględniane do ustalania wysokości polisy ubezpieczeniowej. Mam wrażenie, że do tej pory jedynym hamulcem dla ludzi zarabiających sporo były tylko punkty karne i ryzyko utraty prawa jazdy. Teraz kwoty mandatów powinny również uderzyć w kieszeń a dokładniej recydywy.
Jeżdżę bez mandatów i mam tylko nadzieję że dla osób jeżdżących bezpiecznie firmy będą mialy lepsze oferty niż dotychczas.

Krzysztof
2 lat temu

Dobrze napisany artykuł, tak jak p. Paulina napisała bardzo uniwersalny, nie tylko PZU mogło by tu widnieć. Ja ze swojej strony dodam, że odzyskanie kasy z OC od nowego właściciela pojazdu, gdy to my mu go sprzedajemy, jest dla mnie nową informacją. Super, teraz gdy to już wiem, odpowiednie kroki poczynię przy niedługiej sprzedaży auta.
Ja o nabyciu pojazdu z kolei zapomniałem urząd poinformować. I policja zapukała do poprzedniego właściciela w sprawie nagrania z udziałem jego dawnego (o mojego obecnie) auta 😉 Także bardzo nieprzyjemna sytuacja się zrobiła. Warto więc o tych wszystkich rzeczach pamiętać. Artykuł świetny, zapisuję w zakładce w przeglądarce 😉

Last edited 2 lat temu by Krzysztof
Marian
2 lat temu

Brawo za rozszerzenie zakresu bloga. W mętnej polskiej rzeczywistości oszuści czują się jak ryba w wodzie. Może to nie takie oczywiste zaglądając to po raz pierwszy, ale nie tylko pomagasz zebrać bonusy. Jeszcze ważniejsze jest to, że pomagasz jak nie zostać oskubanym przez chciwych tego świata. Ostro?
Jak nazwać instytucje, które tak ustawiają umowy i regulaminy, aby najmniejsze niedopatrzenie słono nas kosztowało.
Chapeau bas Tomku!
Życzę wytrwałości w Nowym Roku!

Paulina
2 lat temu

blank
Zasady opisane w artykule dotyczą wszystkich ubezpieczycieli, nie tylko PZU 🙂
Ważna jest jeszcze jedna kwestia. Zawierając nowe ubezpieczenia w multiagencji, warto osobiście złożyć wypowiedzenie kończącej się polisy. Wprawdzie agent/ pracownik agencji najczęściej informuje nas, że złoży taki dokument u dotychczasowego ubezpieczyciela, jednakże nie ma on takiego ustawowego obowiązku (i jeśli tego nie zrobi nie będzie z tego w żaden sposób rozliczony). W dalszym ciągu ten obowiązek leży po stronie właściciela pojazdu.
Wprawdzie wynika to z artykułu, ale warto powtórzyć. Sprzedając samochód razem z polisą OC możemy wypowiedzieć umowę OC wraz z zawiadomieniem ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu – ale nie dojdzie ono do skutku do czasu wypowiedzenia jej przez nowego właściciela (np. w przypadku niekorzystnej rekalkulacji składki). Wówczas po takim skutecznym wypowiedzeniu umowy OC po zbyciu pojazdu otrzymamy zwrot składki za niewykorzystany okres.
Trzecia kwestia – zwrot składki OC za niewykorzystany okres otrzymamy także wtedy, gdy dojdzie do wyrejestrowania czasowego w urzędzie gminy pojazdu ciężarowego.

Popo
2 lat temu

Mam anglika z kierownicą po prawej stronie , ciężko było wybrać ubezpieczenie bo firmy ubezpieczeniowe liczyły sobie bardzo spore kwoty za mój samochód ,a samochód z silnikiem 1.4 2014r. Znalazłem ubezpieczenie pocztowe dość tanio + AC . Ubezpieczenie miałem rok czasu bez żadnych szkód . Infolinia w pocztowym nie można się tam dodzwonić , próbowałem zasięgnąć informacji na temat kontynuowania polisy, niestety bezskutecznie. Tydzień przed końcem polisy wysłali odnowienie. Nie przedłużyłem bo PZU wysłało mi ofertę OC + AC tylko o 50zl większa niż Pocztowe. Także zdecydowałem się na PZU. Wysłałem wypowiedzenie ubezpieczenia Pocztowe , również potwierdzenie zakończenia ,nie kontynuowania w Pocztowym OC. I teraz najlepsze po 2 miesiącach dostaje przedsądowe wezwanie do zapłaty z Pocztowego za OC . Oczywiście , musiałem wszystko prostować ,wysyłać do Pocztowego skany rozwiązania umowy, skany zatwierdzenia wypowiedzenia itd. Udało się wszystko wyprostować ale czas i nerwy stracone. Pozdrawiam

Jarosław
2 lat temu

Kazda zmiana ktora udeza w portfel kogos kto naraza zdrowie i zycie innych to zmiana na dobre!